Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Rynek pracy

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja

Programy aktywizacji zawodowej finansowane z rezerwy Funduszu Pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Zlecania działań aktywizacyjnych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na terenie Mazowsza we współpracy z agencjami zatrudnienia.

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę