Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Zapraszamy na kolejne zajęcia warsztatowe "Spadochron - jak planować karierę zawodową"

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku organizuje zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego „Spadochron - jak planować karierę zawodową (szkolenie wg programu R.N. Bollesa)" - od 13 do 17 lutego, w godzinach 10-15.

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.18) RPO WM na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o przyjęciu 16 stycznia 2017 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 84/214/17 -  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.18) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020.   Dokument obowiązuje od dnia przyjęcia przez ZWM...

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15

 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje listę umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15 dla Działania 8.2 "Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo" regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Informacje o kolejnych podpisanych umowach będą...

Komunikat: Informacja o zmianie numerów Wydziału FGŚP

23 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana numeru telefonu, pod którym będzie można uzyskać informacje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie w zakresie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Numery obowiązujące po zmianie: Informacja FGŚP Telefon - 22 571 73 00 Fax - 22...

Komunikat o zmianach w dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16

W związku z zatwierdzeniem z dniem 01.01.2017 r. Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16...

Stopa bezrobocia w listopadzie

Na koniec listopada br. na Mazowszu było zarejestrowanych 187 834 bezrobotnych, w tym 93 993 kobiety (50 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 7,1 proc. (dla kraju 8,2 proc.).

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VIII Działanie 8.1 RPO WM

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.

Obowiązek informacji o kontynuacji działalności szkoleniowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przypomina instytucjom zarejestrowanym w RIS o obowiązku poinformowania tut. Urzędu o kontynuacji działalności szkoleniowej w 2017 r.

Spotkanie podsumowujące działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku w 2016 roku

Spotkanie podsumowujące całoroczne działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej płockiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się 16 grudnia br.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Powiatem Siedleckim

Do uroczystego zawarcia porozumienia między WUP w Warszawie i Powiatem Siedleckim w zakresie współpracy na rzecz rynku pracy doszło 20 grudnia br. podczas konferencji „Wspólnie na rzecz rynku pracy w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 3 444 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę