Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Rekomendacje dla Instytucji Rynku Pracy dotyczące wspierania młodzieży na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie publikuje poniżej rekomendacje dla Instytucji Rynku Pracy. Rekomendacje wskazują najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki wspierania młodzieży.

Aktualizacja instrukcji SL2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, że została zaktualizowana instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014.

Informacja dla poszkodowanych uczestników projektu "MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni"

Informacja dla poszkodowanych uczestników projektu "MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni" realizowanego przez Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek.

Stopa bezrobocia w maju

Na koniec maja 2017 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 174 072 bezrobotnych, w tym 87 751 kobiet (50,4 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 6,6 proc. (dla kraju 7,4 proc.).

II Forum Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w Łosicach

Kolejne spotkanie w ramach rozwijania partnerstwa lokalnego miało na celu pogłębienie analizy potencjału powiatu łosickiego.

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach Działania 8.2 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020.

Aktualizacja listy osób spełniających wymagania w zakresie umieszczenia w wykazie kandydatów na ekspertów

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje zaktualizowaną listę osób spełniających wymagania w zakresie umieszczenia w wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wznowienie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu złożonego przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, dotyczącego projektu pt. „Zawodowo ruszamy do przodu" o numerze WND-POWR.01.02.01-14-0185/16, 20 czerwca 2017 roku wznowiono prace Komisji Oceny Projektów. Projekt został skierowany do etapu negocjacji.

„Bezpieczny wyjazd - bezpieczny powrót” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie

Kolejne spotkanie grupowe „Bezpieczny wyjazd – bezpieczny powrót", którego adresatami były osoby planujące wyjazd zarobkowy do któregoś z krajów UE/EOG odbyło się 13 czerwca br. w Mławie.

Stopa bezrobocia w kwietniu

Na koniec kwietnia 2017 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 179 661 bezrobotnych, w tym 89 370 kobiet (49,7 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 6,7 proc. (dla kraju 7,7 proc.).

Wyświetlanie 1 - 10 z 3 567 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę