Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Informacja dla uczestników projektu pt. MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni.

Byłeś uczestnikiem projektu pt. MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni realizowanego przez firmę Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój? Jeśli jesteś zainteresowany kontynuowaniem wsparcia lub rozpoczęciem uczestnictwa w innym projekcie prosimy o...

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.23) RPO WM na lata 2014-2020

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - Moduł I Likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie likwidacji barier utrudniających aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Komunikat o zmianie w dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje komunikat o zmianie Załącznika 1 do Dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16.

Aktualizacja bazy umów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną bazę umów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15 dla Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komunikat o zmianach w dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję komunikat o zmianach w Załącznikach nr 1, 2 do Dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16.

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością

17 maja Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku organizuje zajęcia dla osób z niepełnosprawnością.

VII Uniwersytecka Giełda Pracy w Siedlcach

36 wystawców wzięło udział w Uniwersyteckich Targach Pracy, które odbyły się 9 maja br. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Przetarg na sprzedaż używanych samochodów osobowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił przetarg na sprzedaż używanych samochodów osobowych.

Wyświetlanie 1 - 10 z 3 533 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę