Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Ciechanowska filia WUP na pikniku rodzinnym w Poniatowie

Piknik rodzinny w Poniatowie miał na celu podniesienie świadomości rodzin wykluczonych w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego obszaru LGD i przywracania mu jego pierwotnego stanu.

Żłobki w Warszawie -umowy konkursowe z 2018 roku

Przekazujemy Państwu bazę umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18. Znajdziecie w niej Państwo adresy i dane kontaktowe instytucji, które otrzymały dofinansowanie na tworzenie...

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie podjął decyzję o skierowaniu dodatkowego projektu do negocjacji w ramach konkursu o nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19 Działania 1.2 Wsparcie...

Publiczny żłobek w Miastkowie Kościelnym z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej

Żłobek funkcjonowanie rozpoczął na przełomie stycznia i lutego br., ale uroczystość zaplanowano na czerwiec, by w pełni zaprezentować działającą placówkę z już zadomowionymi podopiecznymi.

Aktualizacja informacji o zawodach w ramach projektu INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” powstało 1000 opisów zawodów,...

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy skorygowaną listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19. Korekcie uległa kwota dofianansowania - poz. nr 19.  ...

Przedsięwzięcie partnerskie o charakterze ponadnarodowym w subregionie ciechanowskim

Konferencję „Partnerstwo na rzecz profilaktyki uzależnień – lokalne i ponadnarodowe przykłady działań partnerskich w subregionie ciechanowskim" zorganizowały WUP w Warszawie oraz Mazowieckie Centrum...

Nowy wzór umowy w ramach RPO WM (projekty pozakonkursowe)

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje obowiązujący od 17 czerwca br. zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe RPO WM na lata 2014-2020 przyjęty 17 czerwca br. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Lista projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19.

V Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy

V Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy, poświęcone kwestii aktywnego starzenia się i zarządzania wiekiem, zorganizowane przez WUP w Warszawie i organizacje pracodawców odbyło się 12 czerwca.

Wyświetlanie 1 - 10 z 3 964 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę