Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Zmiana w dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuję, że dokonane zostały zmiany w Załącznikach nr 1,2,4 oraz 7 do dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 w ramach Działania 8.1 RPO WM

UWAGA Byli pracownicy firmy „Bezpieczny List” sp. z o.o. w Chlebni

Aby uzyskać pomoc w zakresie odzyskania niezaspokojonych świadczeń pracowniczych każdy pracownik indywidualnie powinien złożyć wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. O wysokościach kwot potwierdzonych przez pracodawcę nie informujemy telefonicznie ani e-mailem z uwagi na ochronę danych wrażliwych.

Stopa bezrobocia w grudniu 2016

Na koniec grudnia 2016 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 188 910 bezrobotnych, w tym 93 803 kobiety (49,7 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 7,2 proc. (dla kraju 8,3 proc.).

Szkolenie - Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych RPO WM

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu rozliczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Nowym Duninowie

Podczas spotkania informacyjnego dla 12 pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej płockiej filii WUP przedstawił usługi i zasoby informacji CIiPKZ.

Demografia a rynek pracy

Specyfika sytuacji demograficznej województwa, migracje ludności a rynek pracy i polityka społeczna, perspektywy i wyzwania związane z rozwojem demograficznym – to główne tematy konferencji zorganizowanej przez Rządową Radę Ludnościową, Główny Urząd Statystyczny i Wojewodę Mazowieckiego.

Aktualizacja harmonogramu oceny merytorycznej Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku omyłki pisarskiej w harmonogramie oceny wskazano błędną datę zakończenia oceny merytorycznej - 11 lutego 2017 r. Właściwy termin to 16 lutego 2017 r., (100 dni kalendarzowych od podpisania Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. 8 listopada 2016 r.).

Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorczych mieszkańców powiatu żuromińskiego

Mieszkańców powiatu żuromińskiego - bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i innych zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej - zapraszamy na bezpłatne warsztaty.

Zakończenie naboru na szkolenie z zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach RPO WM

Radomska filia WUP kończy nabór na szkolenie „Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”.

Wyniki I etapu III Konkursu Wiedzy o Parlamencie Europejskim

Wyniki I etapu III Konkursu Wiedzy o Parlamencie Europejskim

Wyświetlanie 1 - 10 z 3 465 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę