Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

WUP promuje kampanię

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie włączył się w promocję kampanii "Kobieta - Rodzina - Praca", która jest częścią projektu "Między rodziną a pracą - godzenie ról społecznych i zawodowych kobiet", współfinansowanego ze środków unijnych. W siedzibie WUP przy ul. Młynarskiej 16 będą dostępne ulotki promujące portal...

Giełda Pracy w Ostrołęce

5 lutego 2008 r., Filia WUP w Ostrołęce zorganizowała szóstą już Giełdę Pracy. Wzięło w niej udział ponad 150 osób, oferty przedstawiło 7 firm i Agencja Pracy Tymczasowej Work Wonders. Pracodawcy zaprezentowali ponad 230 ofert pracy m.in.; konsultant telefoniczny, pracownik działu księgowości, projektant mebli,...

Partnerstwo w powiecie sokołowskim

11 lutego 2008 r., w Sokołowie Podlaskim odbędzie się spotkanie dotyczące realizacji projektów gospodarczych i współdziałania na rzecz rozwoju rynku pracy. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, wdrożonych w 2007 roku. W czasie konferencji jest przewidziana dyskusja na temat...

Promocja PO KL w Łosicach

29 stycznia 2008 r., Filia WUP w Siedlcach zorganizowała w Łosicach konferencję informacyjno - promocyjną pn. "Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Tworzenie projektów". Czwarta z cyklu konferencja miała na celu zapoznanie z wybranymi działaniami PO KL oraz poinformowanie zainteresowanych o...

Warsztaty dla bezrobotnych w Płocku

W dniach 11-13 i 18-20 lutego 2008 roku CIiPKZ Filii WUP w Płocku organizuje kolejne dwie edycje warsztatów "Zaczynam od nowa - szukam pracy". W czasie konferencji będą poruszone następujące tematy; - mój potencjał zawodowy - uporządkowanie wiedzy o własnych możliwościach zawodowych, kwalifikacjach i umiejętnościach, -...

Zajęcia aktywizacyjne dla mieszkańców wsi

W lutym CIiPKZ Filii WUP w Siedlcach rozpoczyna cykl zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenów wiejskich. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza o zasadach i regułach rządzących lokalnym rynkiem pracy, zapoznają się z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych i możliwościami...

Promocja PO KL w Ostrołęce

30 stycznia 2008 r., Filia WUP w Ostrołęce zorganizowała kolejne spotkanie informacyjno-promocyjne, dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pracownicy filii przekazali uczestnikom aktualne informacje na temat obszarów wsparcia w priorytetach regionalnych PO KL. Porad dotyczących pisania wniosków udzielał Marek...

Pomoc dla bezrobotnych z gminy Słupno

31 stycznia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Przeciw Wykluczeniu - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie". Zadaniem projektu, współfinansowanego ze środków EFS w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, było ograniczenie zjawiska wykluczenia...

Promocja PO KL - konferencja w Płocku

14 lutego 2008 r., Filia WUP w Płocku organizuje spotkanie informacyjno-promocyjne "Program Operacyjny Kapitał Ludzki - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Uczestnikom konferencji będą zaprezentowane projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach EFS i z powodzeniem zostały...

172869453

30 stycznia 2008 r. , Filia WUP w Płocku i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowały piątą konferencję informacyjno-promocyjną w ramach cyklu "Program Operacyjny Kapitał Ludzki - inwestycja w zasoby ludzkie w latach 2007-2013". W czasie spotkania omówiono regulacje prawne niezbędne w aplikowaniu o...

Wyświetlanie 3 851 - 3 860 z 3 919 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę