Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Prezentacje ze spotkania informacyjno – promocyjnego z zakresu: „Dokumentacji naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 PO WER”

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zorganizował spotkanie informacyjno-promocyjne z zakresu: „Dokumentacji naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 PO WER”.

Errata do załącznika nr 5 regulaminu naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym z 10 marca 2016 r.

W związku z koniecznością pomniejszenia dofinansowania na 2016 r. dla Powiatów: ciechanowskiego i legionowskiego, wynikającego z poniesienia w 2016 roku wydatków w ramach projektu realizowanego w 2015 roku, zmianie ulega załącznik nr 5 do regulaminu naboru – Podział środków Funduszu Pracy na 2016 rok pomiędzy samorządy powiatowe województwa...

Ostatnia lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER z 29.04.16 r. - projekty powiatowych urzędów pracy

Kolejna lista projektów pozakonkursowych złożonych w odpowiedzi na nabór ogłoszony 21 stycznia 2016 roku, wznowiony 24 lutego 2016 roku w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalno-merytorycznym.

Filia WUP w Ciechanowie na VI Targach Pracy w Mławie

VI Targi Pracy, odbyły się 21 kwietnia br. w mławskiej Hali Sportowej. Swoje stoiska przygotowała rekordowa liczba 78 wystawców, którzy poszukującym zatrudnienia zaoferowali ponad 500 miejsc pracy.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.9) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 25 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr 640/145/16 przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 1.9) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu PO WER 2014-2020 dla konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji Regulaminu konkursu PO WER 2014-2020 dla konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16.

Filia WUP na inauguracji „Tygodnia na rzecz kariery”

Doradcy z filii WUP w Radomiu uczestniczyli w otwarciu „Tygodnia na rzecz kariery”, który organizuje Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Lista kolejnych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER z 25.04.16 r. - projekty powiatowych urzędów pracy

Kolejna lista projektów pozakonkursowych złożonych w odpowiedzi na nabór ogłoszony 21 stycznia 2016 roku, wznowiony 24 lutego 2016 roku w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalno-merytorycznym.

Konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Rozwoju informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków w ramach konkursów na następujące tematy: Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych.

Stopa bezrobocia w lutym

Na koniec lutego 2016 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 227 065 bezrobotnych, w tym 108 330 kobiet (47,7 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 8,7 proc. (średnia dla kraju 10,3 proc.).

Wyświetlanie 671 - 680 z 3 959 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę