Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie informacyjne w Płocku

Płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zorganizowała spotkanie pn. „Żłobek szansą na powrót rodzica do pracy” z Działania 8.3 RPO WM 2014-2020

Wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej w podregionie siedleckim

Pracownicy filii WUP w Siedlcach oraz mazowieckich instytucji uczestniczyli 23 i 24 sierpnia w wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej z terenu powiatu siedleckiego, zorganizowanej przez...

Żłobek finansowany z EFS - spotkanie w Siedlcach już za nami

22 sierpnia odbyło się w Siedlcach spotkanie informacyjne na temat możliwości aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - bezpłatne szkolenie w Siedlcach.

Siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na jednodniowe szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 w kontekście prawidłowego określania celów, kryteriów i wskaźników.

Zaproszenie na szkolenie „Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM w kontekście prawidłowego określania celów, kryteriów i wskaźników”

Płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu adresowanym do Beneficjentów RPO WM 2014-2020, które odbędzie 16 sierpnia br.

Żłobek finansowany z EFS szansą na powrót rodzica do pracy - spotkanie informacyjne w Siedlcach

Siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza na spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce, pobyt dzieci u opiekunów dziennych lub zatrudnienie niani.

Konkurs na projekty w ramach Poddziałania 8.3.1 RPO WM - spotkanie informacyjno-promocyjne

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu zaprasza 21 sierpnia br. na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu na projekty w ramach Poddziałania 8.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego...

Płockie Targi Aktywności Zawodowej - zaproszenie dla pracodawców

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Płockich Targach Aktywności Zawodowej, które odbędą się 12 października br. w Centrum Widowiskowo-Sportowym ORLEN ARENA w Płocku.

II Forum Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w Łosicach

Kolejne spotkanie w ramach rozwijania partnerstwa lokalnego miało na celu pogłębienie analizy potencjału powiatu łosickiego.

Powiatowe Forum Gospodarcze w Węgrowie

Zaproszenie do wspólnotowego i partnerskiego działania na rzecz rozwoju węgrowskiego było głównym celem pierwszego Forum Gospodarczego.

Wyświetlanie 1 - 10 z 80 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę