Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Współpraca między biurami karier i partnerami rynku pracy

Współpraca? Tak! Ale jaka?   Coroczne spotkanie z pracownikami mazowieckich biur karier odbyło się 30 listopada 2017 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Tym razem spotkaliśmy się, aby zastanowić się nad współpracą pomiędzy biurami karier a partnerami rynku.   W pierwszej części spotkania uczestnicy...

Nowy rok - nowe oznakowanie projektów

Od 2018 r. działania finansowane z Funduszy Unijnych zyskały nowe, wzbogacone oznakowanie. Oprócz znaku Funduszy Unijnych i flagi UE do ciągu znaków wprowadziliśmy flagę narodową.

Aktualna lista projektów żłobkowych z Warszawy i okolic (8.3.2 RPO WM 2014-2020)

Udostępniamy nową listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16

Skład Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16.

Zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17 z 12.01.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy publikuje zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17. Zapis w pkt. V, ppkt 9 regulaminu tj.; " IP dopuszcza możliwość, iż na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wniosek o dofinasowanie składany w formie elektronicznej nie musi być opatrzony podpisem elektronicznym,...

Zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w Centrach na Mazowszu

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych w Centrach na Mazowszu w pierwszym kwartale 2018 roku.

Zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje zmiany w regulaminie naboru nr POWR.01.01.01-IP-24-14-001/17.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie publikuje podpisane przez Ministra Rozwoju i Finansów Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020.

Praca wakacyjna w Niemczech dla uczniów i studentów - lato 2018

Uczniowie i studenci zainteresowani podjęciem zatrudnienia w Niemczech w okresie przerwy wakacyjne mogą ubiegać się za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o formularze, które stanowią podstawę do późniejszego otrzymania umowy od pracodawcy niemieckiego.

Stopa bezrobocia w październiku

Na koniec października 2017 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 153 787 bezrobotnych, w tym 79 408 kobiet (51,6 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 5,6 proc. (średnia dla kraju 6,6 proc.).

Wyświetlanie 1 - 10 z 857 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę