Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Wznowienie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu złożonego przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, dotyczącego projektu pt. „Zawodowo ruszamy do przodu" o numerze WND-POWR.01.02.01-14-0185/16, 20 czerwca 2017 roku wznowiono prace Komisji Oceny Projektów. Projekt został skierowany do etapu negocjacji.

Stopa bezrobocia w kwietniu

Na koniec kwietnia 2017 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 179 661 bezrobotnych, w tym 89 370 kobiet (49,7 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 6,7 proc. (dla kraju 7,7 proc.).

Zmiany w przepisach dotyczących rejestru agencji zatrudnienia

1 czerwca 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), które zmieniły przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065) w zakresie...

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach Działania 1.2 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną bazę umów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej – pierwsze podsumowanie

MetropoliaDziała – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne ponad 320 mln zł. Za te pieniądze powstaną m.in. miejsca w żłobkach, drogi rowerowe i parkingi P+R.

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach Działania 8.3.2 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 dla Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WM dotyczące wydatków związanych ze szkoleniami niań w ramach projektu z Poddziałania 8.3.1 RPO WM

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie wydatków związanych ze szkoleniami niań w ramach projektu z Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywnosci zawodowej RPO WM 2014-2020

Stopa bezrobocia w marcu

Na koniec marca br. na Mazowszu było zarejestrowanych 187 714 bezrobotnych, w tym 92 454 kobiety (49,3 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 7 proc. (średnia dla kraju 8,1 proc.).

Zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w Centrach na Mazowszu

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych w Centrach na Mazowszu w trzecim kwartale 2017 r.

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.23) RPO WM na lata 2014-2020

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM

Wyświetlanie 1 - 10 z 808 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę