Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Aktualizacja aplikacji ADU_EFS (wesja 2.1)

Aplikacja służy analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS oraz umożliwia agregowanie informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników.

Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014

WUP w Warszawie przekazuje zaktualizowane " Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014" dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Do pobrania: Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014                                                                                                ...

Aktualizacja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Informujemy, że 18 maja 2017 zaktualizowane zostały  Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  Znowelizowany dokument wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ.   

Informacja dla uczestników projektu pt. MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni.

Byłeś uczestnikiem projektu pt. MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni realizowanego przez firmę Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój? Jeśli jesteś zainteresowany kontynuowaniem wsparcia lub rozpoczęciem uczestnictwa w innym projekcie prosimy o...

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Weź udział! Zarejestruj się już dziś!

Od 18 do 21 maja odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane przez Ministerstwo Rozwoju. Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane będą do 24 kwietnia.

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich – filmy instruktażowe

Ministerstwo Rozwoju udostępniło filmy instruktażowe na temat pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich.

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, że 8 marca 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał siódmą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: I. Ogólny opis Programu oraz głównych...

Pismo z Ministerstwa Rozwoju dot. wkładu własnego beneficjenta wniesionego w ramach projektu

Publikujemy pismo z Ministerstwa Rozwoju znak: DZF-IV.7620.18.2017.DS dotyczące wkładu własnego beneficjenta wniesionego w ramach projektu. Do pobrania: Pismo z Ministerstwa Rozwoju znak: DZF-IV.7620.18.2017.DS dotyczące wkładu własnego beneficjenta wniesionego w ramach projektu   ...

Zaproszenie na szkolenie PO WER

Ciechanowska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na jednodniowe szkolenie na temat weryfikacji wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego w ramach PO WER.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę