Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Powiatowe Forum Gospodarcze w Węgrowie

Zaproszenie do wspólnotowego i partnerskiego działania na rzecz rozwoju węgrowskiego było głównym celem pierwszego Forum Gospodarczego.

Stały wzrost liczby ofert pracy – podczas XIV Siedleckich Targów Pracy

Ponad 50 wystawców oferujących ponad tysiąc ofert pracy - pomimo ciepłej i słonecznej soboty na targi odbywające się w siedzibie siedleckich urzędów pracy przyszło bardzo wiele osób chcących poznać...

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Management 2017 „Nowe trendy w rozwoju regionów”

Konferencja poświęcona rozwojowi regionalnemu i lokalnemu we współczesnym świecie, zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,...

Siedleccy laureaci Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017

Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej, Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie”, Spółdzielnia Socjalna „Relaksownia”, Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach oraz Mostostal...

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej do dokonania oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype

Centrum w Warszawie uruchomiło nową usługę – konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype.

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich – filmy instruktażowe

Ministerstwo Rozwoju udostępniło filmy instruktażowe na temat pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich.

III Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim rozstrzygnięty

Podsumowanie III siedleckiego Konkursu Wiedzy o Parlamencie Europejskim

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Powiatem Siedleckim

Do uroczystego zawarcia porozumienia między WUP w Warszawie i Powiatem Siedleckim w zakresie współpracy na rzecz rynku pracy doszło 20 grudnia br. podczas konferencji „Wspólnie na rzecz rynku pracy w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę