Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Siedlecka filia WUP na XXIV Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym

Jedna z większych imprez wystawienniczo-targowych z branży rolnej w kraju − Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym – odbędzie się 2 i 3 września w Siedlcach.

Wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej w podregionie siedleckim

Pracownicy filii WUP w Siedlcach oraz mazowieckich instytucji uczestniczyli 23 i 24 sierpnia w wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej z terenu powiatu siedleckiego, zorganizowanej przez...

Żłobek finansowany z EFS - spotkanie w Siedlcach już za nami

22 sierpnia odbyło się w Siedlcach spotkanie informacyjne na temat możliwości aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - bezpłatne szkolenie w Siedlcach.

Siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na jednodniowe szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 w kontekście prawidłowego określania celów, kryteriów i wskaźników.

Żłobek finansowany z EFS szansą na powrót rodzica do pracy - spotkanie informacyjne w Siedlcach

Siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza na spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce, pobyt dzieci u opiekunów dziennych lub zatrudnienie niani.

II Forum Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w Łosicach

Kolejne spotkanie w ramach rozwijania partnerstwa lokalnego miało na celu pogłębienie analizy potencjału powiatu łosickiego.

Powiatowe Forum Gospodarcze w Węgrowie

Zaproszenie do wspólnotowego i partnerskiego działania na rzecz rozwoju węgrowskiego było głównym celem pierwszego Forum Gospodarczego.

Stały wzrost liczby ofert pracy – podczas XIV Siedleckich Targów Pracy

Ponad 50 wystawców oferujących ponad tysiąc ofert pracy - pomimo ciepłej i słonecznej soboty na targi odbywające się w siedzibie siedleckich urzędów pracy przyszło bardzo wiele osób chcących poznać...

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Management 2017 „Nowe trendy w rozwoju regionów”

Konferencja poświęcona rozwojowi regionalnemu i lokalnemu we współczesnym świecie, zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,...

Lokalne ożywienie gospodarcze - forum w Łosicach

Forum poświęcone współpracy między lokalnymi władzami i przedsiębiorcami pod hasłem „Promocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy Powiatu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 518 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę