Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Zmiana w Regulaminie Konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 w ramach RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17.

Tworzenie żłobków finansowane z unijnych środków - spotkanie informacyjne

Ostrołęcka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce, pobyt dzieci u opiekunów dziennych lub zatrudnienie niani.

Stopa bezrobocia w czerwcu

Na koniec czerwca br. na Mazowszu było zarejestrowanych 168 342 bezrobotnych, w tym 85 786 kobiet (51 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 6,3 proc. (średnia dla kraju 7,1 proc.).

Wakacyjna promocja Centrum

W lipcu br. płocka filia WUP promowała swoje usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej podczas Festiwalu Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym i Regat Żeglarskich w Nowym Duninowie.

Baza zawartych umów w ramach Poddziałania 8.3.1 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję Bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16 dla Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego...

Wciąż dostępne są środki rezerwy KFS

W ramach przydzielonego na 2017 rok dla Mazowsza limitu środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozostało jeszcze do rozdysponowania 4 185 000,00 PLN

Spotkanie informacyjno-promocyjne na temat konkursu w ramach Poddziałania 8.3.1 RPO WM

Ciechanowska filia WUP zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zaproszenie na cykl spotkań informacyjno-promocyjnych „Nowy żłobek szansą na powrót rodzica do pracy, czyli spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce czy też nianie”

Zapraszamy na jednodniowe spotkania informacyjno-promocyjne pt. "Nowy żłobek szansą na powrót rodzica do pracy, czyli spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce czy też nianie".

Zaproszenie na szkolenie „Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM w kontekście prawidłowego określania celów, kryteriów i wskaźników”

Płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu adresowanym do Beneficjentów RPO WM 2014-2020, które odbędzie 16 sierpnia br.

14 sierpnia dniem wolnym

Zarządzeniem Nr 32/17 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ustala się 14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. W tym dniu urząd będzie nieczynny, natomiast w sobotę 9 września będzie czynny w godzinach 8-16. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 126 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę