Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Aktualizacja aplikacji ADU_EFS (wesja 2.1)

Aplikacja służy analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS oraz umożliwia agregowanie informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników.

Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014

WUP w Warszawie przekazuje zaktualizowane " Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014" dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Do pobrania: Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014                                                                                                ...

Aktualizacja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Informujemy, że 18 maja 2017 zaktualizowane zostały  Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  Znowelizowany dokument wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ.   

Informacja dla uczestników projektu pt. MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni.

Byłeś uczestnikiem projektu pt. MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni realizowanego przez firmę Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój? Jeśli jesteś zainteresowany kontynuowaniem wsparcia lub rozpoczęciem uczestnictwa w innym projekcie prosimy o...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Weź udział! Zarejestruj się już dziś!

Od 18 do 21 maja odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane przez Ministerstwo Rozwoju. Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane będą do 24 kwietnia.

Aktualizacja Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Informujemy, że zaktualizowane zostały Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Wytyczne będą stosowane od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" stosownego komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów.   Do pobrania: Opis zmian w stosunku do ostatniej...

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, że 8 marca 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał siódmą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: I. Ogólny opis Programu oraz głównych...

Pismo z Ministerstwa Rozwoju dot. wkładu własnego beneficjenta wniesionego w ramach projektu

Publikujemy pismo z Ministerstwa Rozwoju znak: DZF-IV.7620.18.2017.DS dotyczące wkładu własnego beneficjenta wniesionego w ramach projektu. Do pobrania: Pismo z Ministerstwa Rozwoju znak: DZF-IV.7620.18.2017.DS dotyczące wkładu własnego beneficjenta wniesionego w ramach projektu   ...

Materiały informacyjne dotyczące wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie udostępnia opracowane przez Ministerstwo Rozwoju materiały informacyjne dotyczące wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów PO WER.

Nowa wersja systemu SOWA oznaczona numerem 6.0

Informujemy, że została udostępniona nowa wersja SOWA oznaczona numerem 6.0. W ramach zmian został udostępniony moduł Bank pomysłów, który umożliwia użytkownikom dodawanie w systemie pomysłów dotyczących rozwoju i usprawnienia SOWA.

Wyświetlanie 1 - 10 z 36 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę