Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Przekazujemy korektę listy projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19 Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy...

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie podjął decyzję o skierowaniu dodatkowego projektu do negocjacji w ramach konkursu o nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19 Działania 1.2 Wsparcie...

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy skorygowaną listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19. Korekcie uległa kwota dofianansowania - poz. nr 19.

Lista projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19.

Nowa baza umów z konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18

Zaktualizowaliśmy bazę umów, w której znajdziecie informacje o 8 beneficjentach, z którymi podpisaliśmy umowy i nawiązaliśmy współpracę.

PO WER dla pracujących - nowy konkurs!

11,2 mln złotych jest na wyciągnięcie ręki! Od 29 marca do 12 kwietnia macie szansę na udział w konkursie z PO WER-a.

Aktualizacja listy projektów POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18

Udostępniamy zaktualizowaną listę projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18

Lista projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy zaktualizowaną listę projektów skierowanych do negocjacji po procedurze odwoławczej, w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18.

Lista Ekspertów KOP - POWER aktualizacja

Do Pobrania: Aktualizacja listy osób spełniających wymagania w zakresie umieszczenia w wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie .

Granty dla beneficjentów

Uwaga beneficjenci POWER i RPOWM! Macie szansę na zdobycie grantu na dodanie do swojego projektu komponentu ponadnarodowego. Chcecie dowiedzieć się więcej? Przyjdźcie na spotkanie i poznajcie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 109 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę