Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Wznowienie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu złożonego przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, dotyczącego projektu pt. „Zawodowo ruszamy do przodu" o numerze WND-POWR.01.02.01-14-0185/16, 20 czerwca 2017 roku wznowiono prace Komisji Oceny Projektów. Projekt został skierowany do etapu negocjacji.

Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014

WUP w Warszawie przekazuje zaktualizowane " Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014" dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Do pobrania: Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014                                                                                                ...

Aktualizacja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Informujemy, że 18 maja 2017 zaktualizowane zostały  Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  Znowelizowany dokument wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ.   

Informacja dla uczestników projektu pt. MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni.

Byłeś uczestnikiem projektu pt. MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni realizowanego przez firmę Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój? Jeśli jesteś zainteresowany kontynuowaniem wsparcia lub rozpoczęciem uczestnictwa w innym projekcie prosimy o...

Aktualizacja bazy umów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną bazę umów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15 dla Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej do dokonania oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.2 PO WER

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Weź udział! Zarejestruj się już dziś!

Od 18 do 21 maja odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane przez Ministerstwo Rozwoju. Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane będą do 24 kwietnia.

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich – filmy instruktażowe

Ministerstwo Rozwoju udostępniło filmy instruktażowe na temat pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich.

Wyświetlanie 1 - 10 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę