Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy skorygowaną listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19. Korekcie uległa kwota dofianansowania - poz. nr 19.  ...

Kolejne udane przedsięwzięcie partnerskie o charakterze ponadnarodowym w subregionie ciechanowskim

Konferencję „Partnerstwo na rzecz profilaktyki uzależnień – lokalne i ponadnarodowe przykłady działań partnerskich w subregionie ciechanowskim" zorganizowały WUP w Warszawie oraz Mazowieckie Centrum...

Nowy wzór umowy w ramach RPO WM (projekty pozakonkursowe)

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje obowiązujący od 17 czerwca br. zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe RPO WM na lata 2014-2020 przyjęty 17 czerwca br. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Lista projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19.

V Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy

V Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy, poświęcone kwestii aktywnego starzenia się i zarządzania wiekiem, zorganizowane przez WUP w Warszawie i organizacje pracodawców odbyło się 12 czerwca.

Lista projektów z naboru RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18

Przekazujemy zestawienie zatwierdzonych Uchwałą nr 835/52/19 z dnia 10 czerwca 2019 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów pozakonkursowych złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach...

Siedlecka filia WUP w trosce o bezpieczne wyjazdy za granicę i powroty

Siedlecka filia WUP, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach, zorganizowała dwa spotkania „Bezpieczny wyjazd – bezpieczny powrót".

Piknik Rodzinny „Zdrowie dla wszystkich” w Siedlcach

Piknik rodzinny o charakterze profilaktyki zdrowotnej pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich" po raz kolejny zorganizował w Siedlcach samorząd województwa mazowieckiego.

Zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w Centrach na Mazowszu

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych w Centrach na Mazowszu w trzecim kwartale 2019 roku.

XIII Dzień Integracji i Aktywności Osób z Niepełnosprawnościami

Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płocku po raz trzynasty już 6 czerwca br. odbył się Dzień Integracji i Aktywności Osób z Niepełnosprawnościami.

Wyświetlanie 1 - 10 z 3 959 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę