Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Aktualizacja informacji o zawodach w ramach projektu INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” powstało 1000 opisów zawodów,...

Nowy wzór umowy w ramach RPO WM (projekty pozakonkursowe)

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje obowiązujący od 17 czerwca br. zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe RPO WM na lata 2014-2020 przyjęty 17 czerwca br. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Lista projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19.

V Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy

V Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy, poświęcone kwestii aktywnego starzenia się i zarządzania wiekiem, zorganizowane przez WUP w Warszawie i organizacje pracodawców odbyło się 12 czerwca.

Lista projektów z naboru RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18

Przekazujemy zestawienie zatwierdzonych Uchwałą nr 835/52/19 z dnia 10 czerwca 2019 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów pozakonkursowych złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach...

Zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w Centrach na Mazowszu

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych w Centrach na Mazowszu w trzecim kwartale 2019 roku.

Rezerwa KFS pomiędzy województwa została rozdysponowana

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponował, a Rada Ryku Pracy zaakceptowała, rozdysponowanie rezerwy KFS pomiędzy województwa.

Lista projektów z konkursu RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 (z 11 kwietnia br.)

Przekazujemy listę projektów wybranych do dofinansowania z konkursu RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18.

RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 - Kto oceniał projekty?

Przekazujemy listę ze składem Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18.

Lista projektów z konkursu RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 (z 5 kwietnia br.)

Przekazujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania z konkursu RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18.

Wyświetlanie 1 - 10 z 979 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę