Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Doradca 2000

Wagowy

Kod: 933309
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

W zamierzchłych czasach waga miejska była jednym z ważniejszych urządzeń w mieście, a osoba ją obsługująca poczytywała to sobie za wielki zaszczyt. Obecnie wagi są o wiele bardziej rozpowszechnione, a obsługa ich jest o wiele mniej skomplikowana. Dlatego też, coraz powszechniejsza staje się praktyka łączenia stanowiska wagowego z innymi zadaniami. Jedynie w bardzo dużych firmach można spotkać jeszcze osobę zajmująca się wyłącznie ważeniem.

Celem pracy wagowego jest prawidłowa obsługa wagi. W większości firm znajdują się już nowoczesne wagi elektroniczne, ale spotkać jeszcze można wagi tradycyjne. Wagi tradycyjne działają na podobnej zasadzie jak wagi w przychodniach lekarskich służące do ważenia osób. Pomiary na wagach tradycyjnych dokonywane są w oparciu o odczyty na ramieniu wagi

Do ważenia dużych i ciężkich gabarytów (pojazdy, wagony) używane są wagi dziesiętne lub posiadające jeszcze większe przeliczniki. Dokładność takich wag nie jest zbyt duża. Przy wagach tradycyjnych wynosi do około 40 kg w stosunku do ciężaru rzeczywistego. O wiele precyzyjniejsze są wagi elektroniczne z odczytem cyfrowym (dokładność od 5 do 20 kg).

Wagowy rozpoczyna dzień pracy od przygotowania używanych urządzeń: Wagi tradycyjne muszą być przed użyciem zabezpieczone, tzn. unieruchomione i wyzerowane. Przy wagach elektronicznych sprawdzeniu podlega program i pamięć komputera.

Podstawowe przeszkolenie umożliwia wagowemu usuwanie drobnych usterek w urządzeniu, przy bardziej skomplikowanych awariach wzywany jest serwis. Jest również odpowiedzialny za konserwację wagi, która bardzo szybko ulega zanieczyszczeniu, przez co urządzenie nie dokonuje dokładnych pomiarów. Pojazdy waży się zawsze dwukrotnie. W zależności od kierunku przepływu towaru waży się albo najpierw pojazd pusty (czyli tara), a później załadowany (brutto) albo odwrotnie najpierw załadowany, a później pusty. Po odjęciu od wagi brutto wagi pustego pojazdu otrzymujemy wagę towaru. Wagowy wprowadza do pamięci komputera datę, godzinę, numer pojazdu oraz rodzaj towaru. Następnie drukuje pokwitowanie i przekazuje je do działu handlowego. Tam wnoszona jest opłata za towar, który został w danym przedsiębiorstwie zakupiony.

Inne obowiązki wagowego to sprawdzenie czy cały pojazd stoi równo na wadze, czy kierowca nie próbuje go specjalnie dociążyć, aby uzyskać większą wagę.

Wagi przyzakładowe przeznaczone są głównie do użytku wewnętrznego przy dokonywaniu transakcji kupna – sprzedaży, ale istnieje też możliwość skorzystania z wagi przez osoby z zewnątrz.

Wagowy spełnia bardzo ważną funkcję również na przejściach granicznych, gdzie po zważeniu pojazdu, znając wagę danego towaru można stwierdzić, czy rzeczywiście przewożone jest to co zostało wpisane w deklaracji. Dzięki takiemu ważeniu bardzo często wykrywa się przemyt (np. papierosów).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę