Działalność Akademickich Biur Karier - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Akademickich Biur Karier

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstało w 2005 roku. Należy do  Ogólnopolskiej oraz Mazowieckiej Sieci Biur Karier i realizuje swoją misję poprzez szereg działań, które służą wsparciu studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Biuro Karier aktywizuje środowisko akademickie poprzez...

Akademia Leona Koźmińskiego

W poszukiwaniu nowych form zaangażowania   Każde biuro karier boryka się z problemem mniejszego zaangażowania studentów w część inicjatyw. Są warsztaty, na których frekwencja jest niska, są projekty, w które nikt zbyt chętnie się nie angażuje. Często wtedy zastanawiamy się nad różnymi możliwościami zachęty lub też...

Politechnika Warszawska 2017

KARIEROpomocni, czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej   Misją Biura Karier jest kompleksowe wsparcie studentów, absolwentów i doktorantów w kreowaniu kariery. Cel ten realizowany jest dzięki bogatej ofercie usług – konsultacji z doradcą kariery, coachem, testom psychologicznym oraz warsztatom dotyczącym...

Konferencja ”Gwarancje dla młodzieży – założenia i realizacja programu”

25 listopada 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego byli organizatorami konferencji promującej program Gwarancje...

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Biuro Karier Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku powstało z dniem 1 października 2003 r. To jednostka organizacyjna, której głównym zadaniem jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania...

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Szkolenia, warsztaty, targi - dobrze wystartuj, leć wysoko!   Spośród działań Biura Karier „Partner" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie największą popularnością cieszyły się organizowane w Uczelni Akademickie Targi Pracy, w których każdorazowo bierze udział liczna grupa studentów. Spotkania z...

Politechnika Warszawska

KARIEROpomocni, czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej    „Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach" - zespół Biura Karier swą otwartością, zaangażowaniem i uśmiechem wspiera każdego studenta i absolwenta w drodze do odnalezienia własnej drabiny sukcesu.   Misją Biura...

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie   Sekcja ds. Relacji ze Studentami i Absolwentami w Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii   Działamy w SGH od 1995 r., pomagając studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc pracy. Głównymi zadaniami Sekcji jest pomoc studentom i...

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

AKADEMICKIE BIURO KARIER – Pierwszy krok do kariery   Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie zostało powołane, aby służyć studentom i absolwentom WSFiZ w wyborze drogi rozwoju zawodowego. Działania Biura Karier koncentrują się na udzielaniu wszechstronnej i profesjonalnej pomocy...

Spotkanie dla pracowników Akademickich Biur Karier

16 grudnia 2015 r. już po raz czternasty Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z WUP w Warszawie zorganizowały spotkanie dla pracowników ABK.

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Biuro Karier Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora powstało 1 października 2003 r. Inicjatywa utworzenia Biura Karier zrodziła się między innymi z potrzeby studentów i absolwentów, którzy zorientowani byli, poza edukacją, również na wybór odpowiedniej drogi zawodowej. Kiedy zatem okazało się, że studenci...

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Biuro Karier jest wydzieloną jednostką organizacyjną Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Misją Biura Karier jest szeroko rozumiana pomoc kierowana do studentów i absolwentów Uczelni, pragnących zdobyć lub doskonalić własne...

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie   Sekcja ds. Relacji ze Studentami i Absolwentami w Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii   Działamy w SGH od 1995 r., pomagając studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc pracy. Głównymi zadaniami Sekcji jest pomoc studentom i...

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Biuro Karier WSBiO – oferta skrojona na miarę Biuro Karier Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie powstało w 2008 roku. Od 2013 roku należy do Mazowieckiej Sieci Biur Karier. Nadrzędnym celem działania Biura Karier jest aktywizacja zawodowa studentów i...

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną przez Jego Magnificencję Rektora WSGE dnia 10 listopada 2011 r. Biuro Karier WSGE od kilku lat należy do Mazowieckiej Sieci Biur Karier i zgodnie z określonymi standardami realizuje zadania mające...

Collegium Civitas

Główną ideą Centrum Karier Collegium Civitas jest wszechstronne wsparcie studentów oraz absolwentów Uczelni w procesie wchodzenia na rynek pracy . Głównymi celami działalności są rozwój i kształtowanie kariery zawodowej oraz wielokierunkowa współpraca z potencjalnymi pracodawcami. Uczelnia współpracuje z instytucjami...

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Współudział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie - "Monitoring losów absolwenta w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy".   Niełatwa sytuacja...

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica zostało powołane przez władze Uczelni, aby służyć studentom i absolwentom wyższych uczelni w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.   3 listopada 2003 r. biuro zostało wpisane do...

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa jest uczelnią niepaństwową, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-89/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych MEN /nr rej. 12/ oraz na podstawie statutu i ustawy o szkolnictwie wyższym.   Biuro Karier...

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Biuro Karier Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie działa już od 2010 roku. Jest wyjątkowe, ponieważ nasi studenci też są wyjątkowi. Większość z nich to sportowcy albo osoby związane ze sportem, dlatego też trudno jest sprostać wymaganiom tego dość wąskiego grona osób.   Pomagamy  interesantom  w wyborze ścieżki kariery,...

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną przez Jego Magnificencję Rektora WSGE dnia 10 listopada 2011 r. Biuro Karier WSGE od momentu powołania należy do Mazowieckiej Sieci Biur Karier i zgodnie z określonymi standardami realizuje...

Akademia Leona Koźmińskiego

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego jest jednostką organizacyjną, która stanowi miejsce pierwszego kontaktu zarówno dla klienta wewnętrznego, jakim jest student i absolwent, jak również dla klienta zewnętrznego, takiego jak mniejsze i większe przedsiębiorstwa, korporacje, ale też organizacje...

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego (2014)

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną utworzoną w 2010 r. Celem Centrum jest kształtowanie umiejętności psychospołecznych, aktywizowanie oraz przygotowanie wszystkich studentów i absolwentów do znalezienia zatrudnienia...

Seminarium na Uniwersytecie Warszawskim - 22 stycznia 2014 r.

Studencie - praktykuj!  22 stycznia 2014 r. już po raz trzynasty Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie zorganizowały seminarium dla pracowników Akademickich Biur Karier zrzeszonych w Mazowieckiej Sieci Biur Karier. W tym roku rozmawiano...

Politechnika Warszawska

„Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach" - pracownicy Biura Karier Politechniki Warszawskiej swą otwartością, zaangażowaniem i uśmiechem wspierają każdego studenta i absolwenta w drodze do odnalezienia własnej drabiny sukcesu. Misją Biura Karier jest wspieranie studentów i absolwentów...

Wyświetlanie 1 - 25 z 53 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę