Działalność Akademickich Biur Karier - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Akademickich Biur Karier

Filia WUP w Ciechanowie wzięła udział w I edycji Dnia Przedsiębiorczego Studenta

Po hasłem "Dnia Przedsiębiorczego Studenta" 23 maja br. pracownicy ciechanowskiej Filii WUP wzięli udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Akademickie Biuro Karier „PARTNER"...

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2018

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami Wspieramy naszych studentów i absolwentów W SGH jesteśmy obecni od 1995 roku. Na przestrzeni lat zmieniała się nazwa naszego biura, lecz cel pozostawał ten sam: udzielać studentom i absolwentom wsparcia przy planowaniu ścieżki kariery...

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Dlaczego karierę rozpoczyna się już na studiach?   Biuro Karier SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego od 18 lat wspiera studentów, absolwentów oraz klientów zewnętrznych w budowaniu i rozwijaniu ścieżki zawodowej oraz buduje most pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami studentów a potrzebami rynku pracy.   ...

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Ekipa profesjonalistów działających z pasją   Biuro Praktyk i Karier Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie pełni funkcję organizatora i koordynatora praktyk zawodowych oraz projektów artystycznych. Biuro umożliwia studentom udział w prestiżowych praktykach oraz ambitnych projektach, co staje się przepustką do...

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Biuro Karier

Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stara się aktywizować środowisko akademickie poprzez wspieranie go w poszukiwaniach własnej ścieżki kariery zawodowej.   W 2017 roku zaoferowaliśmy studentom, absolwentom i doktorantom możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia pracodawców,...

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 2018

"Niektórzy nie chcą być strażakami?" Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako uczelnia o wieloletniej tradycji kształcenia przyszłych strażaków – oficerów zasilających szeregi Państwowej Straży Pożarnej – od wielu lat kształci także osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Mając świadomość, że...

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 2018

Wspólnie można więcej!   Wzorowo przebiega współpraca pomiędzy Akademickim Biurem Karier „PARTNER", działającym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie a Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – filia w Ciechanowie.  Obie instytucje mają za zadanie...

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Biuro Karier WSBiO – oferta skrojona na miarę Biuro Karier Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie powstało w 2008 roku. Od 2013 roku należy do Mazowieckiej Sieci Biur Karier. Nadrzędnym celem działania Biura Karier jest aktywizacja zawodowa studentów i...

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2018

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW – co nowego? W Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego chcemy rozwijać umiejętności psychospołeczne, aktywizować oraz przygotowywać studentów i absolwentów do znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom. ...

Politechnika Warszawska 2018

KARIEROpomocni, czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Biuro Karier Politechniki Warszawskiej kompleksowo wspiera studentów, absolwentów i doktorantów w kreowaniu i planowaniu ścieżki kariery. Cel ten realizowany jest poprzez bogatą ofertę usług – konsultacje  z doradcą kariery, coachem oraz...

Współpraca między biurami karier i partnerami rynku pracy

Coroczne spotkanie z pracownikami mazowieckich biur karier odbyło się 30 listopada 2017 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Tym razem spotkaliśmy się, aby zastanowić się nad współpracą pomiędzy biurami karier a partnerami rynku.   W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji dotyczącej ...

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstało w 2005 roku. Należy do  Ogólnopolskiej oraz Mazowieckiej Sieci Biur Karier i realizuje swoją misję poprzez szereg działań, które służą wsparciu studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Biuro Karier aktywizuje środowisko akademickie poprzez...

Akademia Leona Koźmińskiego

W poszukiwaniu nowych form zaangażowania   Każde biuro karier boryka się z problemem mniejszego zaangażowania studentów w część inicjatyw. Są warsztaty, na których frekwencja jest niska, są projekty, w które nikt zbyt chętnie się nie angażuje. Często wtedy zastanawiamy się nad różnymi możliwościami zachęty lub też...

Politechnika Warszawska 2017

KARIEROpomocni, czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej   Misją Biura Karier jest kompleksowe wsparcie studentów, absolwentów i doktorantów w kreowaniu kariery. Cel ten realizowany jest dzięki bogatej ofercie usług – konsultacji z doradcą kariery, coachem, testom psychologicznym oraz warsztatom dotyczącym...

Konferencja ”Gwarancje dla młodzieży – założenia i realizacja programu”

25 listopada 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego byli organizatorami konferencji promującej program Gwarancje...

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Biuro Karier Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku powstało z dniem 1 października 2003 r. To jednostka organizacyjna, której głównym zadaniem jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania...

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Szkolenia, warsztaty, targi - dobrze wystartuj, leć wysoko!   Spośród działań Biura Karier „Partner" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie największą popularnością cieszyły się organizowane w Uczelni Akademickie Targi Pracy, w których każdorazowo bierze udział liczna grupa studentów. Spotkania z...

Politechnika Warszawska

KARIEROpomocni, czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej    „Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach" - zespół Biura Karier swą otwartością, zaangażowaniem i uśmiechem wspiera każdego studenta i absolwenta w drodze do odnalezienia własnej drabiny sukcesu.   Misją Biura...

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie   Sekcja ds. Relacji ze Studentami i Absolwentami w Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii   Działamy w SGH od 1995 r., pomagając studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc pracy. Głównymi zadaniami Sekcji jest pomoc studentom i...

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

AKADEMICKIE BIURO KARIER – Pierwszy krok do kariery   Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie zostało powołane, aby służyć studentom i absolwentom WSFiZ w wyborze drogi rozwoju zawodowego. Działania Biura Karier koncentrują się na udzielaniu wszechstronnej i profesjonalnej pomocy...

Spotkanie dla pracowników Akademickich Biur Karier

16 grudnia 2015 r. już po raz czternasty Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z WUP w Warszawie zorganizowały spotkanie dla pracowników ABK.

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Biuro Karier Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora powstało 1 października 2003 r. Inicjatywa utworzenia Biura Karier zrodziła się między innymi z potrzeby studentów i absolwentów, którzy zorientowani byli, poza edukacją, również na wybór odpowiedniej drogi zawodowej. Kiedy zatem okazało się, że studenci...

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Biuro Karier jest wydzieloną jednostką organizacyjną Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Misją Biura Karier jest szeroko rozumiana pomoc kierowana do studentów i absolwentów Uczelni, pragnących zdobyć lub doskonalić własne...

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie   Sekcja ds. Relacji ze Studentami i Absolwentami w Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii   Działamy w SGH od 1995 r., pomagając studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc pracy. Głównymi zadaniami Sekcji jest pomoc studentom i...

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną przez Jego Magnificencję Rektora WSGE dnia 10 listopada 2011 r. Biuro Karier WSGE od kilku lat należy do Mazowieckiej Sieci Biur Karier i zgodnie z określonymi standardami realizuje zadania mające...

Wyświetlanie 1 - 25 z 63 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę