Czas na Biznes VI - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Czas na Biznes VI

Aktualności

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom projektu przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Czas na Biznes VI" w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości powinni...

Ostateczne Listy Rankingowe wniosków o dotację

Informujemy, iż zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dotację składanych w ramach projektu "Czas na Biznes VI". Poniżej zamieszczamy Ostateczne Listy Rankingowe Wniosków Uczestników Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, w ramach projektu "Czas na Biznes VI": Ostateczna Lista...

Informacja dla uczestników projektu

Informujemy, że 25.11.2013 r. (poniedziałek) ukażą się listy rankingowe wniosków o dotację. Przypominamy, że zgodnie z "Regulaminem przyznawania środków finansowych" wsparcie finansowe otrzymają 34 najwyżej ocenione wnioski, w tym odpowiednio z najwyższą punktacją 18 wniosków złożonych przez kobiety...

Lista Wniosków przekazanych do oceny merytorycznej

Informujemy, iż zakończyła się ocena formalna Wniosków o dotację, składanych w ramach projektu "Czas na Biznes VI". Poniżej zamieszczono Listę wniosków przekazanych do oceny merytorycznej. Lista Wniosków przekazanych do oceny merytorycznej

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż w dniach od 9 października 2013 r. do 22 października 2013 r. w Biurze Projektu "Czas na Biznes VI" przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Wraz z Wnioskiem o dotację należy złożyć...

Wyświetlanie 1 - 5 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Biuro Projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia w Siedlcach

ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce
pokój 209
tel. (25) 644 61 23 wew. 309

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę