Kierunek Własna Firma II - 1 edycja - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Projekt Kierunek - Własna Firma II - 1 edycja

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Kierunek - Własna Firma II

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy załaczniki, które zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy wypełnić oraz złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Załącznik Nr 8 do Regulaminu przyznawania...

Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków "Kierunek - Własna Firma II

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, iż Komisja Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości składanych w ramach I edycji Projektu „Kierunek - Własna Firma II" zakończyła prace związane z oceną merytoryczną Wniosków o dotację w stosunku do których Uczestnicy...

Wstępna Lista Rankingowa Wniosków "Kierunek - Własna Firma II

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, iż Komisja Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości składanych w ramach I edycji Projektu „Kierunek - Własna Firma II" zakończyła prace związane z oceną merytoryczną. Zgodnie z § 7 ust. 17 Regulaminu przyznawania...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Kierunek - Własna Firma II

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 7 i 8  Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 20 czerwca 2012 r. do dnia 3 lipca 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Ciołka 10A, w  pokoju nr 407 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie...

Podpisanie umów z Uczestnikami/Uczestniczkami I edycji projektu „Kierunek - Własna Firma II"

W dniu 11 maja 2012 r. odbyło się spotkanie z Uczestnikami/Uczestniczkami I edycji Projektu „Kierunek - Własna Firma II" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI „Rynek Pracy otwarty dla...

Kontakt

Biuro projektu

Nr telefonu

(22) 532 22 55; (22) 532 22 57

Adresy email

k.gwiazda@wup.mazowsze.pl
n.lachowicz@wup.mazowsze.pl
a.soczowka@wup.mazowsze.pl
e.smigasiewicz@wup.mazowsze.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę