Kompetentni w Urzędzie - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Kompetentni w Urzędzie

Aktualności

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ''Kompetentni w urzędzie''

Płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie informuje, że komisja rekrutacyjna zgodnie z postanowieniami regulaminu projektu "Kompetentni w urzędzie", realizowanego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i...

Dodatkowy nabór na szkolenia organizowane w ramach projektu "Kompetentni w urzędzie

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza dodatkowy nabór na szkolenia: Coaching - dla 20 osób; Profilaktyka wypalenia zawodowego - dla 20 osób; Zarządzanie czasem pracy poprzez świadome zarządzanie sobą - dla 20 osób; Praca z trudnym klientem - trening asertywności - dla 10 osób. Szkolenia organizowane są w ramach...

Listy osób zakwalifikowanych na szkolenia oraz studia podyplomowe w ramach projektu "Kompetentni w urzędzie"

Płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy informuje, że komisja rekrutacyjna - zgodnie z postanowieniami regulaminu projektu - dokonała wyboru uczestników na szkolenia oraz studia podyplomowe. 1.NARZĘDZIA PSYCHPOLOGICZNE W DORADZTWIE ZAWODOWYM Termin realizacji: 6-8.11.2013 r. 2. METODA EDUKACYJNA Termin...

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie pn."Coaching" w ramach projektu "Kompetentni w urzędzie".

Podajemy listę osób zakwalifikowanych na szkolenie pn."Coaching" w ramach projektu "Kompetentni w urzędzie" realizowanego w ramach Działania 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz...

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Kompetentni w urzędzie"

Płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie informuje, że Komisja rekrutacyjna - zgodnie z postanowieniami regulaminu projektu "Kompetentni w urzędzie" realizowanego w ramach Działania 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i...

Kontakt

Biuro projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Płocku

Adres:

ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock

Tel./fax:

(24) 264-03-75 lub 76

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę