Załóż firmę z WUP II - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Załóż firmę z WUP II

Aktualności

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe uczestników projektu "Załóż firmę z WUP II" - II nabór

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej publikujemy ostateczną listę rankingową wniosków złożonych przez uczestników o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Załóż firmę z WUP II" - II nabór, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich",...

Wstępna lista rankingowa wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Załóż firmę z WUP II" - II nabór

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej publikujemy wstępną listę rankingową wniosków uczestników o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Załóż firmę z WUP II", Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Promocja...

"Załóż firmę z WUP II" - przedłużone wsparcie pomostowe

W ramach projektu "Załóż firmę z WUP II" 27 spośród 35 uczestników projektu złożyło wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe. Po dokonaniu oceny formalnej 26 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej, natomiast jeden wniosek oceniono negatywnie. Wyniki oceny merytorycznej zostaną...

Zmiany w regulaminie przyznawania środków finansowych w projekcie "Załóż firmę z WUP II"

Informujemy, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Załóż firmę z WUP II" od dnia publikacji niniejszej informacji odstąpiono od konieczności składania w Biurze Projektu rozliczeń wydatków poniesionych w ramach transz...

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe uczestników projektu ''Załóż firmę z WUP II''

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej publikujemy ostateczną listę rankingową wniosków złożonych przez uczestników o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Załóż firmę z WUP II", Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2...

Wyświetlanie 1 - 5 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Biuro projektu "Załóż firmę z WUP II"

Siedziba Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17
pokój nr 4 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę