Załóż firmę z WUP II - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Załóż firmę z WUP II

Aktualności

Wstępna lista rankingowa wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Załóż firmę z WUP II"

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej publikujemy wstępną listę rankingową wniosków uczestników o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Załóż firmę z WUP II", Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Promocja...

Aktualny regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Załóż firmę z WUP II"

W regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Załóż firmę z WUP II" wprowadzono zmiany mające na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących zasad oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Ocena wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe jest dokonywana w sposób...

Załóż firmę z WUP II - przedłużone wsparcie pomostowe

W ramach projektu "Załóż firmę z WUP II" 29 spośród 35 uczestników projektu złożyło wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe. 15 listopada zakończyła się ocena formalna złożonych wniosków. Po ocenie formalnej wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej będą...

Wstępna lista rankingowa uczestników projektu ''Załóż firmę z WUP II'' o przyznanie dotacji

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Środków Finansowych na Rozpoczęcie Działalności Gospodarczej przedstawiamy wstępną listę rankingową wniosków uczestników o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Załóż firmę z WUP II", Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2...

Informacja dla uczestników drugiego naboru projektu "Załóż firmę z WUP II"

Zgodnie z § 4 regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wnioski o jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości z załącznikami można składać od 21 czerwca do 4 lipca 2012 roku. Wnioski o dotację będą przyjmowane w siedzibie filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul....

Wyświetlanie 6 - 10 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Biuro projektu "Załóż firmę z WUP II"

Siedziba Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17
pokój nr 4 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę