Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16