Materiały szkoleniowe ze szkolenia pn.Rozliczania projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem systemu SL 2014 oraz kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój