Zatwierdzony Roczny Plan Działania na rok 2018 dla PO WER w województwie mazowieckim