Poznaj zasady promowania projektu

Jako beneficjent masz obowiązek promowania własnego projektu, ale i Programu dzięki któremu go realizujesz. Wszelkie zalecenia, z którymi powinieneś się jak najszybciej zapoznać zawarte są w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji. Znajdziesz tam szczegółowe wytyczne dotyczące:
 • Oznaczania  znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem województwa (wymóg programu regionalnego);
 • Umieszczania plakatu informacyjnego w miejscu realizacji projektu;
 • Umieszczania opisu projektu na stronie  internetowej;
 • Przekazywania informacji osobom i podmiotom o realizacji projektu
 • Dokumentowania działań informacyjno – promocyjnych.

Pamiętaj o prawidłowym oznakowaniu swojego projektu. Po pierwsze zapoznaj się z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Następnie pobierz właściwe pliki ze strony internetowej  www.funduszedlamazowsza.eu dostępne w zakładce O ProgramieWeź udział w promocji programu, Zasady promocji i oznakowania projektów (tam też znajduje się też opisy zasad oznakowania sprzed 1 stycznia 2018 r.). Od 1 stycznia 2018 r. powinieneś stosować następujące oznakowanie:
 
 
Znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą RPO WM

 
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej (symbol graficzny oraz nazwa Rzeczpospolita Polska)


Logo promocyjne województwa mazowieckiego
 

 
Znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 
Układ poziomy znaków

 
 Układ pionowy znaków

  
 • Znaki FE i UE, barwy RP oraz Logo promocyjne umieszczaj w widocznym miejscu;
 • Znaki stosuj w kolorze;
Wprowadzenie do oznakowania barw RP niesie ze sobą określone zasady, ponieważ Barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej i nie należy ich stosować w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego zasada jest prosta- stosuj wersję kolorową zawsze kiedy jest to możliwe, uwzględniając w zestawieniu barwy RP. Jeśli możesz drukować tylko na czarno-biało  usuń z zestawienia flagę.
 • Pamiętaj o kolejności znaków FE i UE;
W układzie poziomym: znak FE zawsze po lewej stronie,  po nim barwy RP, logo marki Mazowsze, znak UE (po prawej).
 • Umieszczaj maksymalnie 4 znaki w zestawieniu;
Przed 1 stycznia 2018 r., gdy obowiązkowych znaków było 3- mogłeś dodatkowo umieścić swoje logo lub np. logo Instytucji Pośredniczącej, nie mogłeś umieszczać znaków wykonawców realizujących działania w Twoim projekcie. Od 1 stycznia 2018 r. w przypadku programu regionalnego liczba obowiązkowych znaków i tak wykorzystuje dopuszczalny limit więc jako beneficjent nie masz możliwości uwzględnienia innych znaków w zestawieniu.Pamiętaj o umieszczaniu plakatu informacyjnego. Może być nim wydrukowany arkusz papieru. Jego minimalny rozmiar to format A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm). Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp. 
Wzór plakatu • Plakat umieszczaj w głównej siedzibie oraz miejscach, w których realizujesz działania projektowe np. w trakcie szkoleń, w siedzibach pracodawców organizujących np. staże.
 • Plakatem nie musisz oznakowywać stanowisk pracy osób zatrudnionych do obsługi projektu oraz w siedzibach firm założonych za pośrednictwem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Pamiętaj o umieszczaniu opisu projektu na stronie internetowej w tym jego celu, wartości
(w tym wartości dofinansowania), planowanych efektów. Wypełnienie tego obowiązku  będzie bezpośrednio powiązane z możliwościami technicznymi Twojej strony internetowej. Istotne, by informacje na niej zawarte dostępne były dla potencjalnych uczestników projektu.
Znaki i informacje umieść na głównej stronie lub podstronie. Jeśli jest to niemożliwe -
w widocznej zakładce. Informacja na stronie powinna zawierać zestawienie znaków złożone ze znaków:
 • Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
 • Barw RP z nazwą Rzeczpospolita Polska,
 • Logo promocyjne województwa mazowieckiego,
 • znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,
Flaga UE z napisem Unia Europejska powinna być widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową,  bez konieczności przewijania strony w dół. Możesz tego dokonać w dwojaki sposób: Po pierwsze w momencie wejścia na stronę umieść zestaw znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska. Jeśli chcesz zastosować inne rozwiązanie, w polu widzenia użytkownika strony umieść dodatkową flagę UE tylko z napisem Unia Europejska. Napis Unia Europejska może się znajdować w dowolnym położeniu wobec flagi np.:


Pamiętaj o informowaniu wszystkich o projekcie. Powinieneś więc oznakować konferencje, warsztaty, szkolenia, wystawy, zamieszczać plakat A3, zamieszczenie informacje na stronie internetowej. Twoje działania staną się rozpoznawalne w środowisku, branży i lokalnym rynku pracy.


Pamiętaj! Dokumentuj wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane
z realizowanym projektem. Materiały przechowuj w wersji papierowej lub elektronicznej razem z pozostałymi dokumentami. Zachowaj też pojedyncze egzemplarze np. broszur, publikacji, albo ich zdjęć. Poniżej przykładowe metody dokumentowania:
 •