Wiadomości - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Wiadomości RPO WM

Aktualizacja instrukcji SL2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, że została zaktualizowana instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014.

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach Działania 8.2 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020.

Aktualizacja Bazy zawartych umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15

Przekazujmy zaktualizowaną Bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020 , aktualną na dzień 03.06.2017 r. Do pobrania: 1. Baza umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15    ...

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej – pierwsze podsumowanie

MetropoliaDziała – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne ponad 320 mln zł. Za te pieniądze powstaną m.in. miejsca w żłobkach, drogi rowerowe i parkingi P+R.

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach Działania 8.3.2 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 dla Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WM dotyczące wydatków związanych ze szkoleniami niań w ramach projektu z Poddziałania 8.3.1 RPO WM

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie wydatków związanych ze szkoleniami niań w ramach projektu z Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywnosci zawodowej RPO WM 2014-2020

Aktualizacja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Informujemy, że 18 maja 2017 zaktualizowane zostały  Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  Znowelizowany dokument wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ.   

Komunikat o zmianie w dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje komunikat o zmianie Załącznika 1 do Dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16.

Komunikat o zmianach w dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję komunikat o zmianach w Załącznikach nr 1, 2 do Dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16.

Wyświetlanie 1 - 10 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę