Dokumenty do pobrania - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Zawartość stron


WRRP - kadencja 2019-2022
SKŁAD RADY                 
REGULAMIN RADY  

UWAGA !
Od 1 września 2019 r. obowiązuje nowa procedura wydawania opinii przez WRRP oraz nowy wzór wniosku.

PROCEDURA wydawania opinii WRRP w sprawie nowych kierunków kształcenia         
Uwaga!  wnioski o wydanie opinii należy przesłać nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym posiedzeniem WRRP ze względu na konieczność zapraszania dodatkowych osób. 

Wzór wniosku o wydanie opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy  


Uwaga, od 28 maja 2020 r. osobą do kontaktów w sprawie wniosków jest pani Patrycja Pietrzykowska (p.pietrzykowska@wup.mazowsze.pl).

Terminy posiedzeń WRRP w 2020 roku:
19 marca 2020 r.  sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 (parter)

UWAGA! Decyzją przewodniczącej WRRP posiedzenie zostało odwołane

  
Załączniki
Nowa procedura wydawania opinii przez WRRP.docx (docx, 14 KB)
Regulamin WRRP (doc, 67 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę