Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

 • 24 grudnia dniem wolnym

  Zarządzeniem nr 15/13 dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ustala się 24 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy.

 • Komunikat dotyczący naniesienia zmian w dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2013

  W dokumentacji konkursowej na stronie 49 w punkcie dotyczącym "Szczegółowe kryteria strategiczne" w kryterium strategicznym nr 3 "Projekt realizowany jest na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia, na podstawie danych GUS na dzień 30.06.2013 r., jest równa bądź wyższa niż 16 proc., tj.: ciechanowskiego, gostynińskiego,...

 • Projekt "Moja firma - moją szansą"

  Nabór kandydatów do udziału w projekcie "Moja firma - moją szansą", który Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie realizował w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpocznie się 2 stycznia 2014 roku. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych...

 • Akademickie Targi Pracy w Ciechanowie

  Pierwsze w subregionie ciechanowskim Akademickie Targi Pracy zorganizowały 5 grudnia br. ciechanowska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie w siedzibie PWSZ. Ich celem było zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskami przedsiębiorców, urzędów pracy oraz uczelni wyższych. W...

 • Zmiany w dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2013

  W dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1. dokonano zmian. W dokumentacji na stronie 14 w punkcie 2.5. Podstawa...

 • Komunikat dotyczący naniesienia zmian w Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2013

  W Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1. dokonano zmian. W dokumentacji dokonano następujących aktualizacji: 1. Na...

 • Konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.2 "Podniesienie...

 • Konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Promocja integracji społecznej"

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Działania 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i...

 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Działania 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i...

 • Ogłoszenie o konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2013

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1. Wnioski mogą...

Wyświetlanie 11 - 20 z 473 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę