Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

 • Podsumowanie projektu

  27 marca 2008 r. odbyła się konferencja na zakończenie projektu "Nowe Perspektywy - Nowe Wyzwania", który realizowała Filia WUP w Radomiu. Projekt "Nowe Perspektywy - Nowe Wyzwania" był realizowany od 1 lutego 2007 roku, w ramach Działania 1.5 SPO RZL "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wspracie grup...

 • Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych w Płocku

  17 kwietnia 2008 r., Filia WUP w Płocku organizuje II edycję Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych. Celem targów jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, przełamanie barier w poszukiwaniu pracy i pokazanie alternatywnych rozwiązań na rynku pracy. Pracodawcy uzyskają pomoc w pozyskiwaniu wartościowych i...

 • Warsztaty dla bezrobotnych w Ciechanowie

  18 i 25 kwietnia 2008 roku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii WUP w Ciechanowie organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe "Moje miejsce na rynku pracy". Zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które chcą przeanalizować i przezwyciężyć trudności w poruszaniu się na rynku pracy oraz zaplanować...

 • Praca za granicą

  26 marca 2008 r., w siedzibie WUP w Warszawie przy ul. Ciołka 10a, odbędzie się spotkanie dla osób poszukujących pracy za granicą. SPOTKANIE DLA OSóB POSZUKUJĄCYCH PRACY ZA GRANICĄ

 • Warsztaty dla osób bezrobotnych w Płocku

  25 i 27 marca 2008 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii WUP w Płocku organizuje, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, warsztaty dla osób bezrobotnych "Zaczynam od nowa - szukam pracy". Podczas spotkań będą omawiane zagadnienia dotyczące własnego potencjału zawodowego, bilansu swoich...

 • Od edukacji do pracy - targi w Bielsku

  14 marca 2008 r., w Gimnazjum Nr 1 im. C.K. Norwida w Bielsku, odbyły się Targi Edukacyjno - Pracownicze "Od edukacji do pracy". Targi były skierowane do uczniów ostatnich klas gimnazjów z gminy Bielsk oraz osób poszukujących pracy. Celem przedsięwzięcia było zachęcanie młodych ludzi do aktywnego planowania ścieżki...

 • Pomoc dla bezrobotnych w Sierpcu

  Filia WUP w Płocku prowadzi, na prośbę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu, zajęcia dla osób bezrobotnych znajdujących się pod opieką MOPS. Warsztaty będą dotyczyć aktywnych programów rynku pracy, zasad poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej....

 • Praca w Norwegii - warsztaty w Płocku

  5 i 12 marca 2008 r., w siedzibie Filii WUP w Płocku odbyły się warsztaty dla osób poszukujących pracy za granicą "Spotkanie z Norwegią". Podczas spotkania przedstawiono informacje promujące Europejskie Służby Zatrudnienia EURES. Omówiono współpracę publicznych służb zatrudnienia krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego...

 • Praca za granicą - spotkanie w Siedlcach

  14 marca 2008 r., Filia WUP w Siedlcach zorganizowała spotkanie informacyjne "EURES - mobilność w Europie". Do udziału w nim zaproszono osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicą. Podczas zajęć omówiono rolę i zadania EURES. Zwrócono uwagę na pomoc oferowaną przez doradców i asystentów EURES, zatrudnionych w...

 • Zmień swoją przyszłość - konferencja w Siedlcach

  13 marca 2008r., Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Siedlcach zorganizowała spotkanie kończące partnerski projekt "Zmień swoją przyszłość". Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych. Projekt realizowany był od...

Wyświetlanie 3 961 - 3 970 z 4 079 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę