Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

 • Partnerstwa lokalne - drogą do rozwoju Mazowsza

  28 lutego 2008 r., w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku odbyła się konferencja "Partnerstwa lokalne - drogą do rozwoju Mazowsza. Konferencję zorganizowały Filia WUP w Płocku oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji było przedstawienie znaczenia partnerstwa dla rozwoju lokalnego,...

 • Działanie 6.1 PO KL - konferencje w Ciechanowie

  20 i 22 lutego 2008 r., Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie zorganizowała kolejne konferencje dla potencjalnych beneficjentów Działania 6.1. w ramach projektu "Strategia promocji EFS", Działanie 3.2 SPO RZL. W konferencjach uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu instytucji i organizacji pozarządowych,...

 • Internet pomoże znaleźć pracę

  29 lutego 2008 r., Filia WUP w Siedlcach organizuje spotkanie informacyjne "Internet w Poszukiwaniu pracy" Zajęcia są kierowane do osób zainteresowanych wykorzystaniem internetu do poszukiwania pracy. Na zajęciach uczestnicy poznają zasady zakładania i korzystaniu z poczty e-mail, wypełniania aplikacji on-line, poruszania...

 • Praca za granicą

  5 i 12 marca 2008 r., w siedzibie Filii WUP w Płocku przy ul. 1 Maja 7, odbędą się warsztaty dla osób poszukujących pracy za granicą "Spotkanie z Norwegią". Podczas spotkania będą przedstawione informacje promujące Europejskie Służby Zatrudnienia Eurek. Zostaną zaprezentowane aktualne oferty pracy w Norwegii, dostępne w...

 • Aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi

  Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii WUP w Siedlcach, wspólnie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy Powiatowego Urzędu Pracy, rozpoczęli wyjazdowe zajęcia "Aktywne poszukiwanie pracy z elementami samozatrudnienia" w gminach powiatu siedleckiego. Uczestników zapoznano z regułami...

 • Rynek pracy otwarty dla wszystkich - konferencja w Płocku

  4 marca 2008 r., Filia WUP w Płocku i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego organizują siódmą, ostatnią konferencję informacyjno-promocyjną z cyklu "Program Operacyjny Kapitał Ludzki - inwestycja w zasoby ludzkie w latach 2007-2013". Celem spotkania będzie przypomnienie uczestnikom form i rodzajów wsparcia...

 • Zaczynam od nowa - szukam pracy - warsztaty dla bezrobotnych

  W styczniu 2008 r., w siedzibie Filii WUP w Płocku, udzielano porad grupowych w ramach programu "Zaczynam od nowa - szukam pracy". Realizowano porozumienie zawarte z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku, dotyczące aktywnego poszukiwania pracy wśród podopiecznych MOPS. Celem spotkań było przygotowanie uczestników...

 • PO KL - prawidłowa realizacja projektów

  28 lutego 2008 r., Filia WUP w Siedlcach organizuje konferencję podsumowującą cykl spotkań promocyjno - informacyjnych na temat PO KL, w ramach projektu "Strategia promocji EFS" Działanie 3.2 SPO RZL. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z praktyczną wiedzą dotyczącą przygotowania projektów finansowanych z EFS w...

 • Targi Edukacyjne w regionie ciechanowskim

  W marcu i kwietniu samorządy powiatowe z regionu ciechanowskiego, już po raz siódmy, zorganizują Targi Edukacyjne. Są one skierowane do uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Targi mają pomóc młodzieży w podjęciu właściwych wyborów edukacyjnych. Umożliwią szkołom i uczelniom zaprezentowanie oferty...

 • Partnerstwo lokalne - drogą do rozwoju Mazowsza

  28 lutego 2008 r., Filia WUP w Płocku i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego organizują konferencję "Partnerstwo lokalne - drogą do rozwoju Mazowsza". Celem konferencji jest przedstawienie znaczenia partnerstw dla rozwoju lokalnego oraz możliwości współpracy samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych...

Wyświetlanie 3 971 - 3 980 z 4 060 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę