Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

 • Warsztaty dla bezrobotnych w Płocku

  W dniach 4 - 6 lutego 2008r., Filia WUP w Płocku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizują warsztaty dla bezrobotnych i poszukujących pracy "Zaczynam od nowa - szukam pracy". Tematyka spotkań obejmować będzie następujące zagadnienia: - mój potencjał zawodowy - uporządkowanie wiedzy o własnych możliwościach zawodowych,...

 • Zaproszenie na szkolenie PO KL w ramach Działania 6.1

  1 lutego 2008r.,Wydział Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza na kolejne spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1 lutego 2008r.,Wydział Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza na kolejne spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące...

 • Konsultacje z partnerstwa w Płocku

  11 lutego 2008 roku, Filia WUP w Płocku organizuje konsultacje pt. "Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy". Konsultacje odbędą się o godz. 10.00. Poprowadzi je Ilona Pacholska-Jeż , trener Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network. Zakres tematyczny konsultacji: - budowanie...

 • Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

  Na roboczym posiedzeniu omówiono ministerialne plany związane z aktywizacją zawodową, wykorzystanie Funduszu Pracy oraz rolę WUP-ów na zmieniającym się rynku pracy. Robocze posiedzenie odbyło się w dniach 23-24 stycznia w Konstancinie Jeziornie, pod przewodnictwem Tadeusza Jana Zająca , dyrektora WUP w Warszawie, który...

 • Promocja Działania 6.1 PO KL w Szydłowcu

  6 lutego 2008r., w Szydłowcu odbędzie się kolejna konferencja promująca Działanie 6.1 PO KL. Jej organizatorem jest Filia WUP w Radomiu. Podczas konferencji pracownicy radomskiej filii WUP przedstawią dokumentację konkursową, kryteria wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków, a także zasady posługiwania się...

 • Doradztwo dla bezrobotnych z gminy Sochocin

  22 stycznia 2008r., Filia WUP w Ciechanowie zorganizowała spotkanie informacyjne skierowane do osób bezrobotnych z gminy Sochocin, zainteresowanych zatrudnieniem w drukarni wydawnictwa Bauer. Firma planuje zatrudnienie 80 osób na stanowiskach produkcyjnych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy. Bezrobotni...

 • Dzień Aktywności Zawodowej w powiecie ostrołęckim

  W pierwszym kwartale Filia WUP w Ostrołęce zorganizuje Dzień Aktywności Zawodowej w 11 gminach powiatu ostrołęckiego. W pierwszym kwartale Filia WUP w Ostrołęce zorganizuje Dzień Aktywności Zawodowej w 11 gminach powiatu ostrołęckiego. W przedsięwzięciu wezmą udział instytucje, zajmujące się problematyką społeczną -...

 • Współpraca Filii WUP w Ciechanowie z wojskiem

  22 stycznia 2008r., Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Fili WUP w Ciechanowie przeprowadziło zajęcia, dotyczące samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Szkolenie było skierowane do żołnierzy kończących zasadniczą służbę wojskową. W ramach zawartego porozumienia z jednostką wojskową, doradcy zawodowi z...

 • Zaproszenie na szkolenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podziałanie 6.1.2

  29 stycznia 2008r.,Wydział Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza na kolejne spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia: - projekt konkursowy dla Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w ramach...

 • Program Kapitał Ludzki - pierwszy nabór zakończony

  Ponad 200 instytucji ubiega się o dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach konkursu pilotażowego do wykorzystania jest 5 mln zł., przeznaczonych na aktywizację i doskonalenie zawodowe oraz szkolenia dla osób poszukujących pracy. W latach 2007-13 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wdraża PO...

Wyświetlanie 4 141 - 4 150 z 4 193 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę