Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Stopa bezrobocia w listopadzie

Na koniec listopada br. na Mazowszu było zarejestrowanych 187 834 bezrobotnych, w tym 93 993 kobiety (50 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 7,1 proc. (dla kraju 8,2 proc.).

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VIII Działanie 8.1 RPO WM

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.

Aktualizacja harmonogramu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje zaktualizowany harmonogram konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1, Wsparcie udzielane z...

Rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r.

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego...

Spotkanie podsumowujące działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Płocku w 2016 roku

Spotkanie podsumowujące całoroczne działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej płockiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się 16 grudnia br.

Minister ogłosił priorytety wydatkowania środków KFS w bieżącym roku

W roku 2017 r. środki KFS będą przeznaczane na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących. Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków...

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Powiatem Siedleckim

Do uroczystego zawarcia porozumienia między WUP w Warszawie i Powiatem Siedleckim w zakresie współpracy na rzecz rynku pracy doszło 20 grudnia br. podczas konferencji „Wspólnie na rzecz rynku pracy w...

Nowe wyzwania rynku pracy – konferencja w Radomiu

Radomska filia WUP zorganizowała 16 grudnia br. konferencję „Nowe wyzwania rynku pracy” poświęconą problemom i zmianom stojącym przed rynkiem pracy.

Stopa bezrobocia w październiku

Na koniec października br. na Mazowszu było zarejestrowanych 189 136 bezrobotnych, w tym 94 949 kobiet (50,2 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 7,2 proc. (dla kraju 8,2 proc.)

Filia WUP w Ciechanowie na V Bożonarodzeniowej Wystawie

Ciechanowska filia WUP promowała swoje usługi na Wystawie Bożonarodzeniowej, zorganizowanej w Lipowcu Kościelnym, 9 grudnia br., przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.

Wyświetlanie 1 - 10 z 264 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę