Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

  • Wyniki rekrutacji do projektu

    Zgodnie z Regulaminem rekrutacji kandydatów/kandydatek do projektu "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" informujemy, że w dniach 1 - 16 grudnia 2011 roku został przeprowadzony IV etap rekrutacji - indywidualne wywiady/rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami/kandydatkami do projekty. W trakcie rozmów, od 1 do 16 grudnia...

  • Komunikat dotyczący konkursu zamkniętego nr 1/IN/6.1.1/2011

    Wojewódzki Urząd Pracy informuję, że 22 grudnia 2011 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w temacie: "Budowa instrumentów wspierających rozwój zainteresowania nowymi zawodami, zawodami niszowymi oraz cieszącymi się małą popularnością", w...

  • Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WM Priorytet I

    Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na...

  • Spotkanie opłatkowe w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

    Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz satysfakcji i sukcesów w 2012 roku życzyli pracownikom dyrektorzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Sieradz, Emilia Jędrej i Aleksander Kornatowski 21 grudnia podczas tradycyjnego spotkania wigilijnego. Na świąteczne spotkanie z pracownikami przybyli także byli dyrektorzy WUP: Tadeusz Jan...

  • Warsztaty "Nie daj się wypaleniu zawodowemu"

    Ddoradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przeprowadził warsztaty dla studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku pn. "Nie daj się wypaleniu zawodowemu". Tematyka zajęć, przeprowadzonych 14 grudnia 2011 r. podyktowana była zapotrzebowaniem ze strony studentów PWSZ, w...

  • Nabór wniosków w ramach RPO WM Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym

    Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i...

  • Nabór wniosków w ramach RPO WM Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

    Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i...

  • Projekt ,,Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" - informacja dla uczestników z II naboru

    Po szkoleniu zawodowym, z każdej grupy szkoleniowej do dalszego udziału w projekcie, tj. szkoleniu "ABC przedsiębiorczości" zostało zakwalifikowanych 80 proc. uczestników (zgodnie z § 3 ust. 22 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie"). Podajemy numery formularzy...

  • ''Sklep z ofertami pracy'' w Ciechanowie - pomoc w rekrutacji

    W Ciechanowie odbyło się spotkanie z pracodawcą - firmą AGRO - POMOC U.E. - w ramach funkcjonowania "Sklepu z ofertami pracy". Pracownicy filii WUP w Ciechanowie pomogli pracodawcy w rekrutacji pracowników. Zgłosiło się około 40 osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia na stanowisku sprzedawcy w branży rolniczej. ...

  • "Radomski Biznes II" - harmonogram rozmów z doradcami zawodowymi

    We wtorek 20 grudnia rozpoczynają się rozmowy kandydatów do udziału w projekcie "Radomski Biznes II" (Działanie 6.2 PO KL) z doradcami zawodowymi. Rozmowa z doradcą wchodzi w skład III etapu rekrutacji do projektu "Radomski Biznes II". Do udziału w rozmowie zostały zakwalifikowane osoby, które przeszły pomyślnie II etap...

Wyświetlanie 1 - 10 z 588 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę