Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Aktualizacja harmonogramu dla konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19

Przekazujemy zaktualizowany Harmonogram oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19.

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19 lipca 2017 r. znowelizowane zostały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Dokument obowiązuje od 23 sierpnia 2017 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę