Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

 • Promocja PO KL w Ostrołęce

  30 stycznia 2008 r., Filia WUP w Ostrołęce zorganizowała kolejne spotkanie informacyjno-promocyjne, dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pracownicy filii przekazali uczestnikom aktualne informacje na temat obszarów wsparcia w priorytetach regionalnych PO KL. Porad dotyczących pisania wniosków udzielał Marek...

 • Pomoc dla bezrobotnych z gminy Słupno

  31 stycznia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Przeciw Wykluczeniu - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie". Zadaniem projektu, współfinansowanego ze środków EFS w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, było ograniczenie zjawiska wykluczenia...

 • Promocja PO KL - konferencja w Płocku

  14 lutego 2008 r., Filia WUP w Płocku organizuje spotkanie informacyjno-promocyjne "Program Operacyjny Kapitał Ludzki - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Uczestnikom konferencji będą zaprezentowane projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach EFS i z powodzeniem zostały...

 • 172869453

  30 stycznia 2008 r. , Filia WUP w Płocku i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowały piątą konferencję informacyjno-promocyjną w ramach cyklu "Program Operacyjny Kapitał Ludzki - inwestycja w zasoby ludzkie w latach 2007-2013". W czasie spotkania omówiono regulacje prawne niezbędne w aplikowaniu o...

 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - szkolenie w Płocku

  24 stycznia 2008 r., pracownicy Filii WUP w Płocku uczestniczyli w szkoleniu w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prowadzący szkolenie omówili zmiany w przepisach dotyczących instrumentów rynku pracy m.in. staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkoleń oraz pozyskiwania...

 • Warsztaty dla bezrobotnych w Ciechanowie

  7 i 20 lutego 2008 r., Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii WUP w Ciechanowie organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe "Moje miejsce na rynku pracy". Warsztaty są adresowane do bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy chcą przezwyciężyć trudności w poruszaniu się na rynku pracy oraz zaplanować...

 • Zaproszenie na szkolenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 6.1

  8 lutego 2008r.,Wydział Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza na kolejne spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia: - umowa o dofinansowanie projektu i zabezpieczenie prawidłowej realizacji...

 • PUP-y aplikują o fundusze unijne

  21 stycznia 2008 r., WUP w Warszawie zakończył nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, z Poddziałania 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekty zgłosiło 39 powiatowych urzędów pracy z województwa mazowieckiego. Wartość zgłoszonych...

 • Współpraca Filii WUP w Płocku z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej

  W styczniu 2008 r., Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii WUP w Płocku nawiązało współpracę z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej aby zorganizować warsztaty dla osób pozostających pod ich opieką. Warsztaty będą prowadzone przez doradcę zawodowego, Jarosława Kozłowskiego oraz psychologa, Magdalenę Mućkę....

 • Zaproszenie na szkolenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 6.1

  5 lutego 2008r.,Wydział Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza na kolejne spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia: - promocja projektu współfinansowanego ze środków EFS - prezentacja, -...

Wyświetlanie 4 131 - 4 140 z 4 193 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę