Działalność Akademickich Biur Karier - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Akademickich Biur Karier

 • Collegium Civitas

  Główną ideą Centrum Karier Collegium Civitas jest wszechstronne wsparcie studentów oraz absolwentów Uczelni w procesie wchodzenia na rynek pracy . Głównymi celami działalności są rozwój i kształtowanie kariery zawodowej oraz wielokierunkowa współpraca z potencjalnymi pracodawcami. Uczelnia współpracuje z instytucjami...

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  Współudział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie - "Monitoring losów absolwenta w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy".   Niełatwa sytuacja...

 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

  Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica zostało powołane przez władze Uczelni, aby służyć studentom i absolwentom wyższych uczelni w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.   3 listopada 2003 r. biuro zostało wpisane do...

 • Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

  Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa jest uczelnią niepaństwową, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-89/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych MEN /nr rej. 12/ oraz na podstawie statutu i ustawy o szkolnictwie wyższym.   Biuro Karier...

 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

  Biuro Karier Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie działa już od 2010 roku. Jest wyjątkowe, ponieważ nasi studenci też są wyjątkowi. Większość z nich to sportowcy albo osoby związane ze sportem, dlatego też trudno jest sprostać wymaganiom tego dość wąskiego grona osób.   Pomagamy  interesantom  w wyborze ścieżki kariery,...

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

  Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną przez Jego Magnificencję Rektora WSGE dnia 10 listopada 2011 r. Biuro Karier WSGE od momentu powołania należy do Mazowieckiej Sieci Biur Karier i zgodnie z określonymi standardami realizuje...

 • Akademia Leona Koźmińskiego

  Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego jest jednostką organizacyjną, która stanowi miejsce pierwszego kontaktu zarówno dla klienta wewnętrznego, jakim jest student i absolwent, jak również dla klienta zewnętrznego, takiego jak mniejsze i większe przedsiębiorstwa, korporacje, ale też organizacje...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego (2014)

  Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną utworzoną w 2010 r. Celem Centrum jest kształtowanie umiejętności psychospołecznych, aktywizowanie oraz przygotowanie wszystkich studentów i absolwentów do znalezienia zatrudnienia...

 • Seminarium na Uniwersytecie Warszawskim - 22 stycznia 2014 r.

  Studencie - praktykuj!  22 stycznia 2014 r. już po raz trzynasty Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie zorganizowały seminarium dla pracowników Akademickich Biur Karier zrzeszonych w Mazowieckiej Sieci Biur Karier. W tym roku rozmawiano...

 • Politechnika Warszawska

  „Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach" - pracownicy Biura Karier Politechniki Warszawskiej swą otwartością, zaangażowaniem i uśmiechem wspierają każdego studenta i absolwenta w drodze do odnalezienia własnej drabiny sukcesu. Misją Biura Karier jest wspieranie studentów i absolwentów...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2013)

  Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstało w 2005 roku. Należy do  Ogólnopolskiej oraz Mazowieckiej Sieci Biur Karier i realizuje zgodnie z określonymi standardami misję sieci, służąc pomocą studentom i absolwentom Uczelni w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. ...

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (2013)

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP)  jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Misją Uczelni jest kształcenie kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2013)

  Biuro Karier, Dział Współpracy z Otoczeniem Działamy w SGH od 1995 r., pomagając studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc pracy. Wcześniej funkcjonowaliśmy pod nazwą Ośrodek Promocji Absolwentów, a od 2004 r. jako Centrum Karier. Następnie w wyniku połączenia Działu Marketingu oraz...

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2013)

  Od kilkunastu lat w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie działa Biuro Karier aktualnie pod nazwą Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów. Biuro pomaga studentom kończącym uczelnię w zdobyciu zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Swoją działalnością wspiera studentów i absolwentów w poszukiwaniu swojego...

 • Seminarium na UW

  30 listopada 2012 roku Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie zorganizowały seminarium "Ku skuteczniejszej działalności  Akademickich Biur Karier na Mazowszu - Wzmocnienie roli ABK w lepszym przygotowaniu studentów i absolwentów we...

 • Politechnika Warszawska

  KARIEROpomocni, czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Rok akademicki 2011/2012, dla  Biura Karier PW to działania na rzecz przedsiębiorczości i wspierania innowacyjności.  Liczne spotkania z organizacjami wspierającymi działania na rzecz realizacji celów zawodowych studentów oraz absolwentów, spotkały się z bardzo...

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Biuro Karier Zawodowych PWSZ w Płocku działa z myślą o rozwoju Studentów  i Absolwentów. Po ukończeniu studiów licencjackich niektórzy rozważają wybór kolejnego kierunku studiów, jednak większość  na tym etapie życia, myśli o podjęciu zatrudnienia. Zaczyna wkraczać na rynek pracy, gdzie początkowo należy wręcz zawalczyć o...

 • Collegium Civitas

  Centrum Karier Collegium Civitas istnieje od stycznia 2003 roku. Jego celem jest wspieranie studentów oraz absolwentów Collegium Civitas w zdobywaniu praktyki zawodowej w trakcie trwania studiów, w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy oraz w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia po studiach. W celu usprawnienia...

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

  Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Obok działalności dydaktycznej i naukowej Uczelnia stawia sobie za cel skuteczne przygotowanie studentów do aktywnego wkroczenia na rynek pracy. Z tego względu w lipcu 2001 r. została powołana specjalna...

 • Wyższa Szkoła Menedżerska

  Wyższa Szkoła Menedżerska jako pierwsza spośród polskich uczelni niepaństwowych zorganizowała Biuro Karier, które zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach łączących się z profilem szkoły, rynkiem pracy, możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaganiem zainteresowanym w podejmowaniu...

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

  Wchodząc w nowy rok akademicki 2011/2012 Biuro Karier "PARTNER" działające w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie zaprasza wszystkich studentów do współpracy i działania. Jesteś człowiekiem z inicjatywą masz głowę pełną ciekawych pomysłów. Już podczas studiów zadbaj o jakość swojej kariery...

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

  Biuro Karier Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora powstało dnia 1 października 2003 r. To jednostka organizacyjna, której głównym zadaniem jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim tak, aby...

 • Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

  Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa (WSZ-SW) jest uczelnią niepaństwową, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-89/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych MEN /nr rej.12/ oraz na podstawie statutu i ustawy o szkolnictwie wyższym. Strona Biura...

 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych to jedna z najlep­szych Uczelni w Polsce - wyróżniana przez pracodawców, studentów i media. Powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski i Japonii.  Szcze­gólny nacisk kładzie na program nauczania, który jest systematycznie dostosowywany do potrzeb rynku pracy w...

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

  Biuro Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstało z inicjatywy władz uczelni.  20 września 2006 r. biuro zostało przyjęte do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.  Głównym celem biura jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy....

Wyświetlanie 26 - 50 z 63 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę