Działalność Akademickich Biur Karier - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Akademickich Biur Karier

 • Politechnika Warszawska

  „Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach" - pracownicy Biura Karier Politechniki Warszawskiej swą otwartością, zaangażowaniem i uśmiechem wspierają każdego studenta i absolwenta w drodze do odnalezienia własnej drabiny sukcesu. Misją Biura Karier jest wspieranie studentów i absolwentów...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2013)

  Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstało w 2005 roku. Należy do  Ogólnopolskiej oraz Mazowieckiej Sieci Biur Karier i realizuje zgodnie z określonymi standardami misję sieci, służąc pomocą studentom i absolwentom Uczelni w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. ...

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (2013)

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP)  jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Misją Uczelni jest kształcenie kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2013)

  Biuro Karier, Dział Współpracy z Otoczeniem Działamy w SGH od 1995 r., pomagając studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc pracy. Wcześniej funkcjonowaliśmy pod nazwą Ośrodek Promocji Absolwentów, a od 2004 r. jako Centrum Karier. Następnie w wyniku połączenia Działu Marketingu oraz...

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2013)

  Od kilkunastu lat w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie działa Biuro Karier aktualnie pod nazwą Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów. Biuro pomaga studentom kończącym uczelnię w zdobyciu zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Swoją działalnością wspiera studentów i absolwentów w poszukiwaniu swojego...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę