Działalność Gminnych Centrów Informacji - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Gminnych Centrów Informacji

 • GCI Sterdyń (2009)

  Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Sterdyni za 2009 rok Gminne Centrum Informacji w Sterdyni aktywizuje społeczność lokalną i młodych ludzi. Współpracuje z Towarzystwem Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, Klubem Seniora, Gminnym Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Zorza" Sterdyń. Pracownicy...

 • GCI Repki (2009)

  Działalność Gminnego Centrum Informacji w Repkach w 2009 roku. Gminne Centrum Informacji posiada 6 stanowisk komputerowych i bezpłatny dostęp do Internetu, z którego mogą korzystać i korzystają mieszkańcy gminy. Znajdują tu dane o ofertach pracy, zawodach, szkołach i kursach. Otrzymują pomoc przy pisaniu dokumentów...

 • GCI Radzanowo (2009)

  Gminne Centrum Informacji w Radzanowie (GCI) funkcjonuje od listopada 2005 r. Działalność Centrum dofinansowana została przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach III Edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca". Od początku 2008 roku w GCI w Radzanowie realizowany jest projekt Centrum...

 • GCI Orońsko (2009)

  Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Orońsku za 2009 rok   Gminne Centrum Informacji nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności, ponieważ działalność placówki jest dosyć urozmaicona. Gminne Centrum Informacji funkcjonuje w Świetlicy, w której również działa Centrum Kształcenia...

 • GCI Mszczonów (2009)

  Geneza GCI Data utworzenia: 1 kwietnia 2003 r. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie 1 września 2003 r. filia w Osuchowie Gminnego Centrum Informacji Forma prawna GCI - Jednostka Organizacyjny Gminy Mszczonów Gminne Centrum Informacji powstało w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza...

 • GCI Młodzieszyn (2009)

  W roku 2009 Gminne Centrum Informacji w Młodzieszynie pracowało w godzinach 8.00-18.00. Głównymi użytkownikami jest młodzież, dzieci, rolnicy oraz bezrobotni mieszkańcy gminy Młodzieszyn. Gminne Centrum Informacji świadczy usługi w zakresie:  Wyszukiwanie informacji ze stron internetowych Logowanie się do szkół ...

 • GCI Mała Wieś (2009)

  Analiza obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej jasno wskazuje, że największym problemem społecznym jest bezrobocie. W szczególności problem ten dotyczy ludności obszarów wiejskich, gdzie są mniejsze możliwości poszukiwania pracy i znikomy dostęp do nowoczesnych technik informatycznych. Sposobem na zmniejszenie dysproporcji...

 • GCI Kałuszyn (2009)

  W styczniu 2004 roku w Kałuszynie swoją działalność rozpoczęło Gminne Centrum Informacji, które na początku swojej działalności mieściło się w Domu Kultury, natomiast od 01.01.2008r. mieści się w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie. W dyspozycji odwiedzających GCI są komputery z dostępem do Internetu, skaner, ksero, rzutnik...

 • Konkurs na najlepsze mazowieckie GCI w 2006 roku

  W związku z dużą aktywnością Gminnych Centrów Informacji Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lipca 2006 roku ogłosił Konkurs na Wybór Najlepiej Funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji na terenie województwa mazowieckiego. Na konkurs wpłynęło 30 wniosków. Komisja Konkursowa po dokonaniu analizy i oceny...

 • GCI Kałuszyn (2008)

  W styczniu 2004 roku w Kałuszynie swoją działalność rozpoczęło Gminne Centrum Informacji, które na początku swojej działalności mieściło się w Domu Kultury, natomiast od 01.01.2008 r. mieści się w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie. Gminne Centrum Informacji dysponuje 7 stanowiskami komputerowymi  z dostępem do Internetu....

 • GCI Jabłonna (2008)

  Gminne Centrum Informacji w Jabłonnie (GCI) powstało w 2005 roku jako efekt projektu „Pierwsza Praca". Jak wiele innych tego typu placówek utworzonych niemal w tym samym czasie na terenie całego Mazowsza, od początku swego funkcjonowania miało za zadanie przede wszystkim stanowić pomoc dla ludności lokalnej w zakresie...

 • GCI Halinów (2009)

  W Gminnym Centrum Informacji w Halinowie pracują 4 osoby (3 i ¼ etatu): kierownik, specjalista ds. zarządzania informacją, referent ds. promocji, księgowa. GCI otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 10.00 - 15.00. W 2009 roku siedziba GCI została odnowiona: pomalowano ściany,...

 • GCI Halinów (2008)

  Gminne Centrum Informacji w Halinowie Gminne Centrum Informacji w Halinowie zostało utworzone w ramach „Programu aktywizacji absolwentów - pierwsza praca", działalność rozpoczęło od 1 stycznia 2005 r. Główną misją GCI była wówczas pomoc w znajdywaniu pracy i doradztwo osobom bezrobotnym. GCI zostało wyposażone w...

 • GCI Czernice Borowe (2008)

  Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych GCI powstało z inicjatywy władz samorządowych, (zostało powołane uchwałą Rady Gminy z dnia 29 XII 2003 r.) utworzono ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych zlokalizowane jest w budynku Ochotniczej...

 • GCI Celestynów

  Gminne Centrum Informacji w Celestynowie znane na terenie gminy pod nazwą Celestynowskiego Centrum Informacji (CCI) działa od 15 grudnia 2003 r. Celestynowskie Centrum Informacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób poszukujących pierwszej pracy, jak również osobom długo pozostającym na bezrobociu. CCI posiada 5...

 • GCK i GCI w Dąbrówce

  GCK i GCI w Dąbrówce Życie kulturalne mieszkańców gminy Dąbrówka skupia się wokół Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Głównym celem naszej działalności jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy. Staramy się, aby...

 • GCI Puszcza Mariańska (2008)

  GCI W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ Gminne Centrum Informacji w Puszczy Mariańskiej zostało utworzone przy Stowarzyszeniu Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych we wrześniu 2003 r. w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca" realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki...

 • GCI Mszczonów (2008)

  GCI MSZCZONÓW Przy całej różnorodności Infocentrów jedna rzecz pozostaje niezmienna: skutecznie działające centra teleinformacyjne pozwalają lokalnej społeczności na takie korzystanie z wiedzy i innych zdobyczy ery informacyjnej jakie najlepiej odpowiada ich potrzebom. Czy powyższa teza dotyczy jedynie infocentrów...

Wyświetlanie 26 - 43 z 43 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę