Działalność Gminnych Centrów Informacji - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Gminnych Centrów Informacji

 • GCI Radzanowo (2012)

  Gminne Centrum Informacji w Radzanowie (GCI) funkcjonuje od listopada 2005 roku. Działalność Centrum dofinansowana została przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach III Edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów ''Pierwsza Praca''. Od początku 2008 roku w GCI w Radzanowie realizowany jest projekt Centrum...

 • GCI Orońsko (2012)

  Gminne Centrum Informacji w Orońsku w 2011 roku Gminne Centrum Informacji w Orońsku funkcjonuje w Świetlicy, w której działa również Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. W 2011 roku zakres działania Gminnego Centrum Informacji w głównej mierze polegał na: pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy z...

 • GCI Mszczonów (2012)

  Geneza GCI Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie utworzone zostało 1 kwietnia 2003 r. W dniu 1 września 2003 r. otworzono filię Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie. Gminne Centrum Informacji powstało w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" Ministerstwa Pracy i Polityki...

 • GCI Lelis (2012)

  Gminne Centrum Informacji w Lelisie   Gminne Centrum Informacji przy Gminnym Ośrodku Kulturalno-Oświatowym w Lelisie utworzone w 2005 roku nadal działa. Jego działalność zapewnia lokalnej społeczności swobodny dostęp do informacji poprzez korzystanie z najnowszych technik informatycznych. Przyczynia się do integracji...

 • GCI Jastrząb (2012)

  Centrum Kształcenia w Jastrzębiu Centrum Kształcenia w Jastrzębiu powstało dzięki staraniom Wójta Gminy Jastrząb, Zofii Kosno i funkcjonuje od 25 marca 2008 roku. Obecnie wyposażenie Centrum stanowi 10 zestawów komputerowych - stacji roboczych z dostępem do Internetu, 1 zestaw komputerowy - serwer, urządzenie tablet...

 • GCI Jabłonna (2012)

  GCI Jabłonna (2012)   Jabłonowskie Gminne Centrum Informacji (GCI) funkcjonuje obecnie jako część Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie. Jest instytucją ukierunkowaną przede wszystkim na wsparcie oraz regularnie prowadzoną aktywizację społeczności lokalnej. Żywo reaguje na potrzeby i pomysły mieszkańców oraz...

 • GCI Bulkowo (2012)

  Działalność GCI Bulkowo w 2011 roku Gminne Centrum Informacji w Bulkowie działa od stycznia 2005 roku. Jego siedziba znajduje się w miejscowości Worowice, położonej w odległości ok. 4 km od Urzędu Gminy. Jest nią zabytkowy dworek otoczony również zabytkowym parkiem i terenem rekreacyjnym. Biuro odpowiada za stan budynku...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę