Działalność Gminnych Centrów Informacji - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Gminnych Centrów Informacji

 • GCI Kałuszyn (2008)

  W styczniu 2004 roku w Kałuszynie swoją działalność rozpoczęło Gminne Centrum Informacji, które na początku swojej działalności mieściło się w Domu Kultury, natomiast od 01.01.2008 r. mieści się w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie. Gminne Centrum Informacji dysponuje 7 stanowiskami komputerowymi  z dostępem do Internetu....

 • GCI Jabłonna (2008)

  Gminne Centrum Informacji w Jabłonnie (GCI) powstało w 2005 roku jako efekt projektu „Pierwsza Praca". Jak wiele innych tego typu placówek utworzonych niemal w tym samym czasie na terenie całego Mazowsza, od początku swego funkcjonowania miało za zadanie przede wszystkim stanowić pomoc dla ludności lokalnej w zakresie...

 • GCI Halinów (2008)

  Gminne Centrum Informacji w Halinowie Gminne Centrum Informacji w Halinowie zostało utworzone w ramach „Programu aktywizacji absolwentów - pierwsza praca", działalność rozpoczęło od 1 stycznia 2005 r. Główną misją GCI była wówczas pomoc w znajdywaniu pracy i doradztwo osobom bezrobotnym. GCI zostało wyposażone w...

 • GCI Czernice Borowe (2008)

  Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych GCI powstało z inicjatywy władz samorządowych, (zostało powołane uchwałą Rady Gminy z dnia 29 XII 2003 r.) utworzono ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych zlokalizowane jest w budynku Ochotniczej...

 • GCI Celestynów

  Gminne Centrum Informacji w Celestynowie znane na terenie gminy pod nazwą Celestynowskiego Centrum Informacji (CCI) działa od 15 grudnia 2003 r. Celestynowskie Centrum Informacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób poszukujących pierwszej pracy, jak również osobom długo pozostającym na bezrobociu. CCI posiada 5...

 • GCK i GCI w Dąbrówce

  GCK i GCI w Dąbrówce Życie kulturalne mieszkańców gminy Dąbrówka skupia się wokół Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Głównym celem naszej działalności jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy. Staramy się, aby...

 • GCI Puszcza Mariańska (2008)

  GCI W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ Gminne Centrum Informacji w Puszczy Mariańskiej zostało utworzone przy Stowarzyszeniu Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych we wrześniu 2003 r. w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca" realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki...

 • GCI Mszczonów (2008)

  GCI MSZCZONÓW Przy całej różnorodności Infocentrów jedna rzecz pozostaje niezmienna: skutecznie działające centra teleinformacyjne pozwalają lokalnej społeczności na takie korzystanie z wiedzy i innych zdobyczy ery informacyjnej jakie najlepiej odpowiada ich potrzebom. Czy powyższa teza dotyczy jedynie infocentrów...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę