Działalność Gminnych Centrów Informacji - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Gminnych Centrów Informacji

 • GCI Łosice (2009)

  Łosickie Centrum Informacji „INFORMA@CJA" zostało utworzone w 2003 r. jako referat Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Działalność ŁCI ukierunkowana jest na aktywizację lokalnej społeczności oraz ożywienie rynku pracy poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych. Szczególną uwagę poświęcamy...

 • GCI Grudusk (2009)

  Gminne Centrum Informacji w Grudusku   W Gminie od 2005 roku działa Gminne Centrum Informacji. Powstało z myślą o pomocy mieszkańcom gminy Grudusk w poszukiwaniu pracy i pozyskiwaniu innych informacji przy pomocy internetu. Celem GCI jest również promocja gminy. Staramy się w miarę możliwości i środków rozwijać jej...

 • GCI Gózd-Klwatka (2009)

  Gminne Centrum Informacji w Klwatce powstało w 2005 r. Działalność Centrum finansowana jest przez Urząd Gminy w Goździe. GCI czynne jest pięć dni w tygodniu w zróżnicowanych godzinach, pracują w nim dwie osoby. Nasze GCI przez cały czas swojej działalności zapewnia lokalnej społeczności dostęp do Internetu, co umożliwia...

 • GCI Dąbrówka (2009)

  Gminne Centrum Kultury i Gminne Centrum Informacji w Dąbrówce Gminne Centrum Kultury istnieje od 2000 roku. Obecnie mieści się w dawnym budynku Urzędu Gminny przy ulicy T. Kościuszki 14a. Placówką od 2002 roku kieruje pani Anna Maniecka. Cieszymy się że, z każdym rokiem rozwijamy swoją działalność i pozyskujemy nowych...

 • GCI Czernice Borowe (2009)

  Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych w roku 2009 było organizatorem i współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, projektów edukacyjnych, szkoleń organizowanych na terenie gminy i w powiecie przasnyskim. 1. Zorganizowano konferencję pt. ,,Liderzy Inicjatyw Lokalnych", mającą na celu utworzenie...

 • GCI Szydłowiec (2009)

  Informacja z działalności Gminnego Centrum Informacji w Szydłowcu za 2009 r. Gminne Centrum Informacji jest obsługiwane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, w tym także w ramach stażu absolwenckiego oraz funduszu interwencyjnego.| GCI świadczy swoje usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do...

 • GCI Sterdyń (2009)

  Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Sterdyni za 2009 rok Gminne Centrum Informacji w Sterdyni aktywizuje społeczność lokalną i młodych ludzi. Współpracuje z Towarzystwem Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, Klubem Seniora, Gminnym Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Zorza" Sterdyń. Pracownicy...

 • GCI Repki (2009)

  Działalność Gminnego Centrum Informacji w Repkach w 2009 roku. Gminne Centrum Informacji posiada 6 stanowisk komputerowych i bezpłatny dostęp do Internetu, z którego mogą korzystać i korzystają mieszkańcy gminy. Znajdują tu dane o ofertach pracy, zawodach, szkołach i kursach. Otrzymują pomoc przy pisaniu dokumentów...

 • GCI Radzanowo (2009)

  Gminne Centrum Informacji w Radzanowie (GCI) funkcjonuje od listopada 2005 r. Działalność Centrum dofinansowana została przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach III Edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca". Od początku 2008 roku w GCI w Radzanowie realizowany jest projekt Centrum...

 • GCI Orońsko (2009)

  Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Orońsku za 2009 rok   Gminne Centrum Informacji nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności, ponieważ działalność placówki jest dosyć urozmaicona. Gminne Centrum Informacji funkcjonuje w Świetlicy, w której również działa Centrum Kształcenia...

 • GCI Mszczonów (2009)

  Geneza GCI Data utworzenia: 1 kwietnia 2003 r. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie 1 września 2003 r. filia w Osuchowie Gminnego Centrum Informacji Forma prawna GCI - Jednostka Organizacyjny Gminy Mszczonów Gminne Centrum Informacji powstało w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza...

 • GCI Młodzieszyn (2009)

  W roku 2009 Gminne Centrum Informacji w Młodzieszynie pracowało w godzinach 8.00-18.00. Głównymi użytkownikami jest młodzież, dzieci, rolnicy oraz bezrobotni mieszkańcy gminy Młodzieszyn. Gminne Centrum Informacji świadczy usługi w zakresie:  Wyszukiwanie informacji ze stron internetowych Logowanie się do szkół ...

 • GCI Mała Wieś (2009)

  Analiza obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej jasno wskazuje, że największym problemem społecznym jest bezrobocie. W szczególności problem ten dotyczy ludności obszarów wiejskich, gdzie są mniejsze możliwości poszukiwania pracy i znikomy dostęp do nowoczesnych technik informatycznych. Sposobem na zmniejszenie dysproporcji...

 • GCI Kałuszyn (2009)

  W styczniu 2004 roku w Kałuszynie swoją działalność rozpoczęło Gminne Centrum Informacji, które na początku swojej działalności mieściło się w Domu Kultury, natomiast od 01.01.2008r. mieści się w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie. W dyspozycji odwiedzających GCI są komputery z dostępem do Internetu, skaner, ksero, rzutnik...

 • GCI Halinów (2009)

  W Gminnym Centrum Informacji w Halinowie pracują 4 osoby (3 i ¼ etatu): kierownik, specjalista ds. zarządzania informacją, referent ds. promocji, księgowa. GCI otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 10.00 - 15.00. W 2009 roku siedziba GCI została odnowiona: pomalowano ściany,...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę