Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Zmienione wytyczne w obszarze rynku pracy

Udostępniamy zaktualizowaną wersję Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 zostały zaakceptowane.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę