Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2024 r.

 

wykres statystyki

  •   Mazowiecki Rynek Pracy styczeń-czerwiec 2024
  •   Publikacje o Funduszach Europejskich
  •   Mazowiecki Rynek Pracy październik-grudzień 2023
  •   Mazowiecki Rynek Pracy lipiec-wrzesień 2023
  •   Mazowiecki Rynek Pracy lipiec-wrzesień 2023_tekst łatwy do czytania
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja

Realizacja programów regionalnych ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

Programy aktywizacji zawodowej finansowane z rezerwy Funduszu Pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Zlecania działań aktywizacyjnych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na terenie Mazowsza we współpracy z agencjami zatrudnienia.

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę