Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Złożenie dokumentu PD U2 dot. transferu zasiłku z krajów UE/EOG lub Szwajcarii do Polski
  •   Wniosek o wydanie dokumentu PD U2 potwierdzającego uprawnienie do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przyznanego w Polsce w innym państwie UE/EOG celem poszukiwania pracy w tym państwie
  •   Wniosek o wydanie dokumentu PD U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w Polsce celem starania się o zasiłek w państwach UE/EOG
  •   Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Programy aktywizacji zawodowej finansowane z rezerwy Funduszu Pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Realizacja programów regionalnych ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

Zlecania działań aktywizacyjnych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na terenie Mazowsza we współpracy z agencjami zatrudnienia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę