Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Złożenie dokumentu PD U2 dot. transferu zasiłku z krajów UE/EOG lub Szwajcarii do Polski
  •   Wniosek o wydanie dokumentu PD U2 potwierdzającego uprawnienie do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przyznanego w Polsce w innym państwie UE/EOG celem poszukiwania pracy w tym państwie
  •   Wniosek o wydanie dokumentu PD U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w Polsce celem starania się o zasiłek w państwach UE/EOG
  •   Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Realizacja programów regionalnych ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

Programy aktywizacji zawodowej finansowane z rezerwy Funduszu Pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Zlecania działań aktywizacyjnych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na terenie Mazowsza we współpracy z agencjami zatrudnienia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę