FAQ - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

FAQ

Zwrot kosztów zakwaterowania

O zwrot kosztów zakwaterowania może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie warunki:
  • na podstawie skierowania PUP podjęła  zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;  
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości  lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.
Wyświetlanie 226 - 226 z 226 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę