Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

 • Żłobki na Mazowszu- nowy konkurs

  Jesteś zainteresowany tworzeniem miejsc opieki dla dzieci na Mazowszu? Ogłaszamy konkurs RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20

 • Seminarium na Uniwersytecie Warszawskim

  16 grudnia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wspólnie z Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował seminarium "Kompetencje w cenie. Krajowe Ramy Kwalifikacji w kontekście potrzeb pracodawców". Seminarium odbyło się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na terenie Uniwersytetu...

 • EURES dla studentów i absolwentów uczelni wyższych

  W związku z zakończeniem etapu przyjmowania dokumentów od studentów studiów dziennych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych ubiegających się o możliwość podjęcia zatrudnienia wakacyjnego w Niemczech - Bewerbung 2011, 22 grudnia br. w siedzibie filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie odbyło się spotkanie informacyjne...

 • Projekt "Powrót kobiet na rynek pracy" (Poddziałanie 7.2.1 POKL)

  Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu, w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Radomiu i Szydłowcu, rozpoczyna realizację projektu "Powrót kobiet na rynek pracy", w ramach Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki....

 • Inwestycja w kadry oświaty na Mazowszu - nabór na bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli przedłuzony do 15 marca 2011 r.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie rozpoczął realizację projektu "Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację" w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ...

 • Spotkanie wigilijne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

  20 grudnia dyrektorzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy Edward Marek Wroniewski i Aleksander Kornatowski podzielili się opłatkiem z pracownikami jednostki na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym. W spotkaniu uczestniczyli także: Główny Inspektor Pracy Tadeusz Jan Zając, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Krzysztof Grzegorz...

 • Stopa bezrobocia w listopadzie

  Na koniec listopada 2010 roku w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,0 proc. (przy średniej dla kraju 11,7 proc.). W powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 229.251 bezrobotnych, w tym 112.209 kobiet. Stanowi to 48,9 proc. ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych w województwie zwiększyła się w...

 • Zbiórka świątecznych upominków dla dzieci z domów dziecka

  Po raz czwarty pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy zorganizowali zbiórkę prezentów dla dzieci z domów dziecka w Warszawie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce, Płocku, Ciechanowie. Dzięki zbiórce dzieci z warszawskich i mazowieckich domów dziecka otrzymały świąteczne paczki pełne słodyczy, zabawek, nowych ubrań, książek, gier....

 • Nabór kandydatów do projektu "Czas na biznes III

  Siedlecka filia WUP rozpoczyna nabór kandydatów do projektu "Czas na biznes III" w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Cel projektu: wsparcie samozatrudnienia 72 osób (43 kobiet i 29 mężczyzn) z terenu powiatu łosickiego, siedleckiego i...

 • Praca WUP w Wigilię

  W związku z Zarządzeniem Nr 71/10 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010 roku informujemy, że 24 grudnia 2010 roku (Wigilia) jest dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy dniem wolnym od pracy. Urząd będzie nieczynny.

Wyświetlanie 1 - 10 z 123 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę