Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Zakończono ocenę merytoryczną w ramach projektu ''Akademia Przedsiębiorczości VI''

Komisja rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną kandydatów do projektu ''Akademia Przedsiębiorczości VI''. Spośród 232 formularzy zatwierdzono do kolejnego etapu rekrutacji 157 osób, które uzyskały minimum 48 punktów. Pozostałe 75 osób nie uzyskało wymaganego minimum. Lista zakwalifikowanych osób Osoby, które...

Współpraca CIiPKZ z Akademickim Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

5 stycznia br. odbyło się spotkanie pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ciechanowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy z przedstawicielami samorządów studenckich z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i w Mławie. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów studiów dziennych związanych z...

Projekt ,,Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie" - informacja dla uczestników z II naboru

Na szkolenie "ABC przedsiębiorczości", z każdej grupy, która odbyła szkolenie zawodowe, zostało zakwalifikowanych 80 proc. uczestników (zgodnie z § 3 ust. 22 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie"). W załączeniu podajemy numery formularzy uczestników projektu,...

"Radomski Biznes II" - wyniki III etapu rekrutacji

Zakończył się III etap rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie systemowym "Radomski Biznes II" (Działanie 6.2. PO KL). Do czwartego, ostatniego etapu, który odbędzie się od 9 do 13 stycznia, zakwalifikowało się 148 osób. W III etapie rekrutacji, obejmującym badanie testowe z wykorzystaniem Kwestionariusza Uzdolnień...

Informacje dla studentów w ramach projektu ''Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację''

Plan zajęć na 2012 rok dla studentów studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie ul. Kawęczyńska 36. Szczegółowy plan zajęć dla studentów uczących się w Warszawie na kierunkach: Przedsiebiorczość Poradnictwo zawodowe Psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą   ...

Skrócenie naboru do II edycji projektu ''Kierunek - Własna Firma II''

Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych zostaje skrócony do dnia 26 stycznia 2012 r. do godz. 15.00. Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Rekrutacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, iż w 25 stycznia 2012 r. liczba złożonych dokumentów rekrutacyjnych przekroczyła 200 sztuk. W związku z...

Zasady rozliczania wsparcia pomostowego dla uczestników projektu ''Akademia Przedsiębiorczości V''

Biuro projektu "Akademia Przedsiębiorczości V" informuje uczestników projektu o zasadach rozliczania podstawowego wsparcia pomostowego. Rozliczenie przekazanych środków finansowych odbywa się na podstawie złożonego do biura projektu zestawienia poniesionych wydatków wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie,...

Wyświetlanie 431 - 437 z 437 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę