Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Żłobek finansowany z EFS - spotkanie w Siedlcach już za nami

22 sierpnia odbyło się w Siedlcach spotkanie informacyjne na temat możliwości aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - bezpłatne szkolenie w Siedlcach.

Siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na jednodniowe szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 w kontekście prawidłowego określania celów, kryteriów i wskaźników.

Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie

Radomska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza na szkolenie „Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM w kontekście prawidłowego określania celów, kryteriów i...

Europa zmienia metropolię warszawską 2017

Przyjdź i zobacz, jak Europa zmienia metropolię warszawską!

Zmiana w regulaminie konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 w ramach RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17.

Tworzenie żłobków finansowane z unijnych środków - spotkanie informacyjne

Ostrołęcka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce, pobyt dzieci u opiekunów dziennych lub zatrudnienie niani.

Stopa bezrobocia w czerwcu

Na koniec czerwca br. na Mazowszu było zarejestrowanych 168 342 bezrobotnych, w tym 85 786 kobiet (51 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 6,3 proc. (średnia dla kraju 7,1 proc.).

Wakacyjna promocja Centrum

W lipcu br. płocka filia WUP promowała swoje usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej podczas Festiwalu Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym i Regat Żeglarskich w Nowym Duninowie.

Baza zawartych umów w ramach Poddziałania 8.3.1 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję Bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16 dla Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego...

Wciąż dostępne są środki rezerwy KFS

W ramach przydzielonego na 2017 rok dla Mazowsza limitu środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozostało jeszcze do rozdysponowania 4 185 000,00 PLN

Wyświetlanie 1 - 10 z 3 275 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę