Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie z zakresu Rozliczania projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem systemu SL 2014 oraz kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie na temat Rozliczania projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem systemu SL 2014 oraz kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WM.

Konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”.

Zaproszenie na szkolenie z zakresu Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ujęciu projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie z zakresu Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ujęciu projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

XI Mazowieckie Forum Partnerstwa Lokalnego

W dniach 11-12 października 2017 r. odbyło się XI Mazowieckie Forum Partnerstwa Lokalnego poświęcone budowaniu partnerstw lokalnych na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego regionu oraz aktywizacji...

Współpraca, rozwój, wdrażanie - 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie

Jak realizować działania wzmacniające rozwój miast, gmin i całego regionu? O czym pamiętać realizując projekty biznesowe? O tym będzie można się dowiedzieć na 8. Forum Rozwoju Mazowsza.

Zaproszenie na szkolenie Rozliczanie projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem systemu SL 2014 oraz kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie na temat Rozliczania projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem systemu SL 2014 oraz kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy na Płockie Targi Aktywności Zawodowej

Już 12 października w ORLEN ARENIE odbędą się Płockie Targi Aktywności Zawodowej.

Stopa bezrobocia w sierpniu

Na koniec sierpnia br. na Mazowszu było zarejestrowanych 165 912 bezrobotnych, w tym 86 880 kobiet (51,4 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 6,2 proc. (dla kraju 7 proc.).

Harmonogram oceny formalnej dla konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy publikuje harmonogram oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17.

Promocja partnerstwa lokalnego w regionie radomskim

Konferencję „Partnerstwo lokalne – działajmy razem!”, promującą ideę współpracy partnerskiej wśród instytucji, organizacji samorządów lokalnych regionu radomskiego, zorganizowała 28-29 września filia...

Wyświetlanie 1 - 10 z 3 309 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę