Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Zmienione wytyczne w obszarze rynku pracy

Udostępniamy zaktualizowaną wersję Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Konsultacje Komisji Europejskiej dot. zatrudnienia osób młodych

Zachęcamy do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej dot. zatrudnienia osób młodych. Konsultacje skierowane są do instytucji zaangażowanych w realizację projektów ze...

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Przekazujemy korektę listy projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19 Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy...

Trwa piąta jubileuszowa edycja konkursu Pracodawca Jutra

19 sierpnia upływa termin zgłoszeń do konkursu PARP Pracodawca Jutra. Mogą w nim wziąć udział zarówno mikro-, małe, średnie, jak i duże firmy.

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu już po raz dziewiąty na Mazowszu

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

Spotkanie informacyjne o konkursie z 8.3.1 RPO WM

Organizujemy spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia miejsc opieki dla dzieci na Mazowszu w ramach konkursu z RPO WM.

Płockie Targi Aktywności i Przedsiębiorczości - zaproszenie dla wystawców

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Płockich Targach Aktywności i Przedsiębiorczości, które odbędą się 8 października br.

Rekrutacja zakończona! Szkolenie z wypełniania wniosku w ramach 8.3.1 RPO WM

W związku z konkursem dotyczącym tworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat 3 na Mazowszu organizujemy szkolenie: „Jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WM"

Żłobki na Mazowszu - ostatni konkurs

Od 30 sierpnia do 13 września trwa nabór wniosków o dofinansowanie związany z tworzeniem żłobków, klubów dziecięcych, miejsc opieki u opiekuna dziennego i niani. Dofinansowanie w ramach tegorocznego...

Ciechanowska filia WUP na pikniku rodzinnym w Poniatowie

Piknik rodzinny w Poniatowie miał na celu podniesienie świadomości rodzin wykluczonych w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego obszaru LGD i przywracania mu jego pierwotnego stanu.

Wyświetlanie 1 - 10 z 3 633 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę