Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Żłobki w Warszawie -umowy konkursowe z 2018 roku

Przekazujemy Państwu bazę umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18. Znajdziecie w niej Państwo adresy i dane kontaktowe instytucji, które otrzymały dofinansowanie na tworzenie...

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie podjął decyzję o skierowaniu dodatkowego projektu do negocjacji w ramach konkursu o nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19 Działania 1.2 Wsparcie...

Aktualizacja informacji o zawodach w ramach projektu INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” powstało 1000 opisów zawodów,...

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy skorygowaną listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19. Korekcie uległa kwota dofianansowania - poz. nr 19.  ...

Lista projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19.

V Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy

V Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy, poświęcone kwestii aktywnego starzenia się i zarządzania wiekiem, zorganizowane przez WUP w Warszawie i organizacje pracodawców odbyło się 12 czerwca.

Lista projektów z naboru RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18

Przekazujemy zestawienie zatwierdzonych Uchwałą nr 835/52/19 z dnia 10 czerwca 2019 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów pozakonkursowych złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach...

Zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w Centrach na Mazowszu

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych w Centrach na Mazowszu w trzecim kwartale 2019 roku.

Zmiana wzoru umowy w ramach POWER

Udostępniamy zatwierdzony 20 maja br. nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach POWER (wydatki faktycznie poniesione).

Prawidłowe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

Przekazujemy stanowisko WUP w Warszawie dot. prawidłowego dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Wyświetlanie 1 - 10 z 379 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę