Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie z zakresu Rozliczania projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem systemu SL 2014 oraz kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie na temat Rozliczania projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem systemu SL 2014 oraz kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WM.

Zaproszenie na szkolenie z zakresu Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ujęciu projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie z zakresu Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ujęciu projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

XI Mazowieckie Forum Partnerstwa Lokalnego

W dniach 11-12 października 2017 r. odbyło się XI Mazowieckie Forum Partnerstwa Lokalnego poświęcone budowaniu partnerstw lokalnych na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego regionu oraz aktywizacji...

Współpraca, rozwój, wdrażanie - 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie

Jak realizować działania wzmacniające rozwój miast, gmin i całego regionu? O czym pamiętać realizując projekty biznesowe? O tym będzie można się dowiedzieć na 8. Forum Rozwoju Mazowsza.

Zaproszenie na szkolenie Rozliczanie projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem systemu SL 2014 oraz kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie na temat Rozliczania projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem systemu SL 2014 oraz kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy na Płockie Targi Aktywności Zawodowej

Już 12 października w ORLEN ARENIE odbędą się Płockie Targi Aktywności Zawodowej.

Harmonogram oceny formalnej dla konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy publikuje harmonogram oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17.

Promocja partnerstwa lokalnego w regionie radomskim

Konferencję „Partnerstwo lokalne – działajmy razem!”, promującą ideę współpracy partnerskiej wśród instytucji, organizacji samorządów lokalnych regionu radomskiego, zorganizowała 28-29 września filia...

Baza zawartych umów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje bazę umów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości

Targi Pracy i Przedsiębiorczości odbędą się 4 października br. w godz. 10-17 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Na odwiedzających będzie czekało 112 wystawców i ponad 5 tys. ofert pracy.

Wyświetlanie 1 - 10 z 244 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę