Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Wznowienie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu złożonego przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, dotyczącego projektu pt. „Zawodowo ruszamy do przodu" o numerze WND-POWR.01.02.01-14-0185/16, 20 czerwca 2017 roku wznowiono prace Komisji Oceny Projektów. Projekt został skierowany do etapu negocjacji.

Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014

WUP w Warszawie przekazuje zaktualizowane " Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014" dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Do pobrania: Uszczegółowienie podręcznika beneficjenta SL2014                                                                                                ...

Zmiany w przepisach dotyczących rejestru agencji zatrudnienia

1 czerwca 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), które zmieniły przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065) w zakresie...

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach Działania 1.2 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną bazę umów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualizacja Bazy zawartych umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15

Przekazujmy zaktualizowaną Bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15  dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020 , aktualną na dzień 03.06.2017 r. Do pobrania: 1. Baza umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-001/15    ...

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach Działania 8.3.2 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 dla Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Aktualizacja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Informujemy, że 18 maja 2017 zaktualizowane zostały  Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  Znowelizowany dokument wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ.   

Zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w Centrach na Mazowszu

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych w Centrach na Mazowszu w trzecim kwartale 2017 r.

Informacja dla uczestników projektu pt. MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni.

Byłeś uczestnikiem projektu pt. MAD-młodzi, aktywni, doświadczeni realizowanego przez firmę Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój? Jeśli jesteś zainteresowany kontynuowaniem wsparcia lub rozpoczęciem uczestnictwa w innym projekcie prosimy o...

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.23) RPO WM na lata 2014-2020

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM

Wyświetlanie 1 - 10 z 212 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę